GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: Zebranie OSP w Książu Wielkim     Dobrze wyszkoleni, liczni oraz dyspozycyjni strażacy ochotnicy są ważniejsi niż dobry sprzęt w każdej remizie. Tego uczy nas obecna wojna w Ukrainie, gdzie obrona terytorialna walczy na równi z armią. Do tej wspólnej konkluzji doszli druhowie na zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wielkim, które odbyło się w minioną sobotę (2 kwietnia). I by oddać cześć walczącym z Rosją bohaterom, na jego zakończenie wstali wznosząc okrzyk: chwała Ukrainie!

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Rada Gminy większością głosów (13 za) przy dwóch wstrzymujących się postanowiła wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Książ Wielki. Jak podkreślił wójt Marek Szopa, do ministerstwa administracji zwrócimy się teraz poprzez Wojewodę Małopolskiego nie tyle o nadanie z dniem 1 stycznia 2023 r. statusu miasta, co o jego przywrócenie. Stolica naszej gminy w swojej wielowiekowej, bogatej historii była bowiem zarówno miastem jak i siedzibą starostwa pełniąc również funkcję ośrodka powiatowego. Pod tablicą z wynikami głosowania siedzą członkowie prezydium RG: I wiceprzewodnicząca Jagoda Spicha, przewodniczący Henryk Huma i II wiceprzewodniczący Wiesław Sęk.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Zebranie sprawozdawcze OSP Łazy     Ubiegłoroczna działalność kolejnych dwóch zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie uzyskała pełne uznanie swoich członków, którzy jednomyślnie udzielili absolutorium zarówno w OSP Łazy (w miniony piątek) jak i w OSP Książ Mały (w minioną sobotę). Na zdjęciu wykonanym podczas walnego zebrania strażaków w Łazach, widzimy u szczytu stołu: naczelnika Krystiana Grelę i prezesa Ireneusza Oczkowicza. Obok nich, lecz zasłonięci przez zebranych, siedzieli: wójt Marek Szopa (prezes zarządu gminnego OSP) i gminny komendant OSP Kazimierz Kamiński. Głównym tematem dyskusji była sprawa kontynuacji przebudowy remizy w Łazach. Konieczna wymiana dachu i podwyższenie murów by urządzić użytkowe poddasze, ma kosztować minimum pół mln zł. Zdaniem Wójta, są duże szanse na uzyskanie dotacji umożliwiającej zakończenie tej inwestycji w przyszłym roku.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Wójt Marek Szopa i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita     Wójt Marek Szopa oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita (na zdjęciu) podpisali w Krakowie porozumienie o przeznaczeniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg blisko 300 tys. zł (dokładnie 284 tys.) na modernizację ulicy Kościelnej w Książu Wielkim. Cała ta inwestycja ma kosztować według wstępnego kosztorysu ponad pół mln zł, a brakującą kwotę (ponad 200 tys. zł) dopłaci Gmina z własnego budżetu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Posiedzenie komisji budżetowej RG     Radni z komisji budżetu dyskutowali na formami pomocy jakich uchodźcom z Ukrainy może udzielić Gmina na mocy przyjętej ostatnio przez Sejm tzw. specustawy. W Książu Wielkim przebywa obecnie (głównie w schronisku na Zamku i w hotelu Zameczek) ponad sto uchodźców. Koszty ich wyżywienia i zakwaterowania pokrywa starostwo powiatowe. Niemniej pewne wydatki już poniosła również Gmina zakupując m.in. ukraińskim dzieciom buty na kwotę 12 tys. zł. Na zdjęciu, wykonanym podczas obrad, widzimy wójta Marka Szopę, skarbnika Teresę Kmerę, kierowniczkę GOPS Grażynę Podsiadło oraz radnych: Marka Gajosa, Henryka Humę (przewodniczącego RG), Jagodę Spichę (wiceprzewodniczącą RG), Grzegorza Ptaka (przewodniczącego kom. budżetu) i Krystiana Grelę.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.