GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: K-dymPolskie gminy – Książ Wielki nie jest tu wyjątkiem – walczą z poważnym i trudnym problemem, jaki stanowi spalanie odpadów w domowych piecach. Nasila się on właśnie teraz, w sezonie grzewczym, gdy niektórzy, chcąc oszczędzić opał, wrzucają do paleniska przeróżne śmieci. I łamiąc prawo, bo jest to proceder karalny, zatruwają atmosferę dookoła, narażając siebie oraz sąsiadów na groźne choroby.

Proces spalania w przydomowych kotłowniach zachodzi w stosunkowo niskiej temperaturze (200-500 stopni Celsjusza), co powoduje powstawanie wielu zanieczyszczeń, bardzo szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Przykładowo: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-radna2

Placówki oświatowe gminy – jak już informowaliśmy - z różnych przyczyn potrzebują na koniec roku dopłaty w łącznej wysokości ponad 200 tys. zł. Zdecydowana większość radnych (12-tu) głosowała za udzieleniem tej dopłaty z budżetu. Przeciwko było tylko troje: Janusz Madejski, Kazimiera Oracz oraz Barbara Zyguła.

 

Czytaj więcej...

Projektowany na rok 2013 budżet Gminy Książ Wielki jest zbliżony do budżetu obecnego: dochody zaplanowano w nim na poziomie 17,3 mln zł, a wydatki – 15 mln zł. Różnica (nadwyżka) – w wysokości 2,3 mln zł ma pokryć wykup obligacji (1 mln zł) oraz obsługę zaciągniętych pożyczek (łącznie 1,3 mln zł).

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-Statut

Od kilku miesięcy radni pracują nad nowym statutem gminy - dokumentem, który szczegółowo reguluje zasady pracy lokalnego samorządu, w tym zwłaszcza rady i jej komisji oraz wójta i urzędu. Chodzi o usprawnienie ich funkcjonowania, a także o zapisanie w statucie zasady pełnej jawności działania wszystkich organów gminy.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: K-okrWybNo

Po wprowadzeniu przez Kodeks Wyborczy zasady jednomandatowych okręgów do głosowania w wyborach samorządowych oraz zmienionych reguł w ich tworzeniu (zależy to obecnie wyłącznie od liczby mieszkańców danego sołectwa) - Rada Gminy podjęła uchwałę dostosowującą poprzedni podział do nowych wymogów prawa. Najważniejszą zmianą jest rozdzielenie Książa Wielkiego na dwa okręgi wyborcze oraz m. in. połączenie Cisia z Łazami, a nie jak poprzednio - z Cisią Wolą. Ta ostatnia będzie teraz głosowała wspólnie z Mianocicami.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.