GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej: Zebranie OSP w Książu Małym     W miniony piątek (2 lipca) strażacy z OSP w Giebułtowie, a w minioną sobotę strażacy z OSP w Książu Małym (na zdjęciu) spotkali się na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, jakże odmiennych w swoim przebiegu. Na tym pierwszym, brakowało chętnych na kandydatów do zarządu, którego część dotychczasowych członków zrezygnowała i namowy trwały blisko godzinę zanim zdołano sklecić nowy skład. Natomiast na tym drugim, chętnych do pracy nie brakowało, więc zarząd na kolejną kadencję powołano błyskawicznie. Prezesem drużyny OSP w Książu Małym, liczącej 17 druhów czynnych i 7 wspomagających, został ponownie Sławomir Byczek, naczelnikiem Łukasz Szyniec, skarbnikiem Michał Pieczyrak, gospodarzem remizy Rafał Szyniec, a na sekretarza wybrano Martynę Mazanek. W posiedzeniu oprócz wójta Marka Szopy, gminnego naczelnika OSP Kazimierza Kamińskiego i radnego Mirosława Michty uczestniczył także mł. bryg. Tadeusz Szuma z PSP w Miechowie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Zniszczony wodnik w Cisiu     Aby mieszkańcom Cisia po każdym większym deszczu woda nie zalewała zabudowań i pól, Gmina wykopała kilka lat temu na oddzielnej, geodezyjnie wyznaczonej działce, szeroki rów zwany wodnikiem, biegnący przez całą wieś równolegle do przecinającej ją wzdłuż drogi powiatowej. Na zdjęciu widać jak wygląda jego początek i jakie szkody potrafi wyrządzić płynący tędy nurt obrywając wielkie połacie nieutwardzonych zboczy. Wójt Marek Szopa osobiście sprawdzał wyrządzone szkody po ostatnim gradobiciu połączonym z ulewą. I jak zapowiedział, zaraz po żniwach trzeba wodnik pogłębić na nowo oraz naprawić przepusty i biegnące nad nim przejazdy.

Czytaj więcej...

 Czytaj więcej: Sesja absolutoryjnaCzytaj więcej: Sesja absolutoryjna     Niemal wszyscy radni z 14 uczestniczących w środowej (30 czerwca) sesji absolutoryjnej, głosujący nad udzieleniem wójtowi Markowi Szopie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok – podnieśli rękę na „tak”. Na „nie” w obu przypadkach był tylko jeden, ten sam radny, który nie uzasadnił publicznie swojej decyzji. Tymczasem przedstawione sprawozdania finansowe nie budziły niczyjej wątpliwości i zostały pozytywnie zaopiniowane zarówno przez komisję rewizyjną RG jak i przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Badania GUS     Oprócz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021), który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadziła również bieżące badania ankietowe. Od 1 do 28 czerwca ankieterzy zapytali w wylosowanych gospodarstwach rolnych o pogłowie bydła, świń, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach otrzymali listy Prezesa GUS, prezentujące podstawowe informacje o sposobie i terminie jego realizacji. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie kontaktowali się telefonicznie z respondentami.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej: Przebudowa remizy w Łazach     Modernizacja, a właściwie gruntowna przebudowa obiektu mieszczącego w Łazach remizę i świetlicę przebiega konsekwentnie małymi etapami, w miarę uzyskiwania na ten cel funduszy zewnętrznych. Już zmieniono wnętrze likwidując jeden garaż, położono płytki na posadzkach oraz zainstalowano węzeł sanitarny. Obecnie trwa ocieplanie ścian zewnętrznych. Roboty przebiegają sprawnie i są już bliskie zakończenia czego jeszcze nie widać na zdjęciu obok, gdyż wykonano je tydzień temu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.