GMINA KSIĄŻ WIELKI

Opłaty skarbowe:

Opłatę skarbową można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Książu Wielkim.

Lp. Nazwa Opłata
1. Poświadczenie własnoręczności podpisu 9 zł
2. Pełnomocnictwo 17 zł
3. Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkiem 21 zł
4. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego 17 zł
5. Sporządznie aktu małżeństwa 84 zł
6. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł
7.

Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści

aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł
8.

Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika

urzędu stanu cywilnego uwzględniające wnioski stron

39 zł
9. Testament 22 zł
10. Decyzja o zmianie nazwiska, imienia 37 zł
11. Ustalenie brzmienia lub pisowni imienia lub nazwiska 22 zł
12.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

małżeństwa za granicą

38 zł
13. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł
14. Odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł
15.

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego

wpisach lub o ich braku, zaginięciu lub zniszczeniu

24 zł
16. Pozostałe zaświadczenia 26 zł
17.

Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów

meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych

dowodów osobistych

17 zł
18.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł
Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.