GMINA KSIĄŻ WIELKI

b_320_203_16777215_0_0_images_stories_2023_07_13-1.jpglogoRew     Siedząc lub tylko patrząc na piękny dzisiaj Rynek w Książu Wielkim warto pamiętać, iż uzyskał on taki wygląd dzięki Projektowi „Rewitalizacja Gminy Książ Wielki”, zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w jego osi priorytetowej 11 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, działaniu 11.2 Odnowa Obszarów Wiejskich. Koszt całości zadania wyniósł ostatecznie (wg rozliczenia z listopada roku 2021) 9.082.455,02 zł przy dofinansowaniu 6.183.398,25 zł (w tym 5.358.945,15 zł z Unii Europejskiej). Gmina dołożyła 2.899.056,77 zł wkładu własnego. Najbardziej widoczny efekt to właśnie  poddany gruntownej rewitalizacji Rynek w Książu Wielkim (działka 919/1) oraz pobliski parking (zadanie: parkuj i jedź) na działkach nr ew. 782/1, 782/4, 782/5, 782/6, a także zmodernizowane sąsiednie ulice: Szkolna (dz. nr 921/1), Toporczyków (dz. nr 920/1) i Murarska (dz. nr 930/2, 450/1).

     Zgodnie z projektem poddano rewitalizacji 10 obiektów zlokalizowanych w 3 podobszarach rewitalizacji Gminy Książ Wielki, tj. Książ Wielki, Książ Mały i Rzędowice. Przeprowadzono termomodernizację trzech wielorodzinnych domów komunalnych: przy ul. Krakowskiej 9 i ul Podzamcze 3 w Książu Wielkim oraz tzw. domu nauczyciela w Książu Małym. Natomiast w Rzędowicach zmodernizowano i zaadaptowano dawną szkołę na Dzienny Dom Seniora i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dodatkowo rozbudowano siedzibę Urzędu Gminy w Książu Wielkim.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.