GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Do Urzędu Gminy wpływają ostatnio zawiadomienia od rolników, którzy skorzystali z dopłat jakich udzielała w zakończonym już programie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokrycia dachowego z eternitu na inny. Rolnicy ci mają bowiem obowiązek w ramach podpisanej z ARiMR umowy, poinformować UG ile złomu azbestowego jest teraz ich własnością. – Nie oznacza to, że Gmina odbierze ten złom bo takiego obowiązku nie ma – podkreśla wójt Marek Szopa. - Chcieliśmy w roku ubiegłym dopłacić mieszkańcom by załatwili indywidualnie odbiór eternitu, ale Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że samorząd w dziedzinie ochrony środowiska może finansować jedynie inwestycje, a nie dopłacać do wywozu eternitu od mieszkańców gdyż nie stanowi to zadania inwestycyjnego.

     Zdjęty z dachów (obecnie i dawniej) eternit po zabezpieczeniu folią zalega teraz na wielu podwórkach. Koszty jego odbioru, jako odpadu niebezpiecznego zawierającego azbest, są niemałe. A tymczasem jeszcze większe fundusze trzeba wydać na nowe pokrycie dachowe. Dlatego Wójt radzi by poczekać na uruchomienie programów unijnych, które pokryją koszty utylizacji eternitu i przynajmniej w części zakupu nowego pokrycia. - Jeśli to stosunkowo szybko nie nastąpi, zawnioskuję do Rady Gminy o zgodę na zorganizowanie przetargu na usunięcie całego złomu azbestowego jaki posiadają nasi mieszkańcy i sfinansowanie z budżetu tej operacji już jako inwestycji – zapowiada Marek Szopa.

     Przypomnijmy, że w latach 2012-16 w naszej Gminie realizowano tzw. projekt szwajcarski „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. W jego ramach bezpłatnie je demontowano i odbierano od beneficjentów, a najuboższym dodatkowo dofinansowywano zakup nowego pokrycia dachowego. W tych latach do projektu przystąpiło 273 mieszkańców, od których odebrano w sumie 651 ton eternitu, demontując go wcześniej z dachów o łącznej powierzchni 37.200 m kw.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.