GMINA KSIĄŻ WIELKI

Skarga radnej Kazimiery Oracz (podpisana przez dwudziestu mieszkańców gminy) na to, że komisja wyborcza dla obwodu obejmującego sołectwa Rzędowice i Głogowiany – Wrzosy, będzie zlokalizowana w świetlicy w Głogowianach, została oddalona przez Komisarza Wyborczego w Krakowie, który uznał ją za bezzasadną.

Swoją skargę na uchwałę, jaką w sprawie lokalizacji obwodowych komisji wyborczych podjęła Rada Gminy Książ Wielki, Kazimiera Oracz uzasadniała dużą odległością między Rzędowicami a Głogowianami – Wrzosami (napisała, że wynosi ona 5-6 km) oraz istnieniem w Rzędowicach dwóch obiektów nadających się na lokal komisji wyborczej – budynku szkoły oraz pałacu.

Na żądanie Komisarza Wyborczego wójt Marek Szopa wyjaśnił, iż budynek szkoły w Rzędowicach ma wyłączoną instalację grzewczą, a pałac nie jest własnością gminy. Ponadto odległość pomiędzy tymi dwoma sołectwami wynosi nie 5-6 km, lecz zaledwie 2,5 km. I dodatkowo, wyboru lokalu komisji dla tego obwodu dokonano nie z urzędu, ale  poprzez głosowanie radnych.

Podzielając argumentację wójta, Komisarz Wyborczy oddalił skargę radnej Oracz i poinformował, iż od jego decyzji nie przysługuje prawo odwołania, czyli jest ona ostateczna.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.