GMINA KSIĄŻ WIELKI

Pierwsza znana pieczęć miejska Książa Wielkiego z drugiej połowy XIV w.     To już pewne, że 1 stycznia 2023 roku Książ Wielki odzyska prawa miejskie, odebrane w roku 1870 przez rosyjskiego zaborcę. Tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Wniosków dotyczących nadania praw miejskich było 19, z czego 15 zarekomendowano do pozytywnego rozpatrzenia. W Małopolsce oprócz Książa Wielkiego miastem stanie się od nowego roku także Czarny Dunajec.

     Nie znamy dokładnej daty nadania praw miejskich dla Książa Wielkiego, co nastąpiło za rządów Władysława Łokietka. Niemniej już w roku 1372 był on miastem jak wynika z zachowanych dokumentów. Przypomnijmy też, iż na sesji Rady Gminy w marcu br., uchwałę o wystąpieniu do wojewody z wnioskiem o nadanie praw miejskich bynajmniej nie podjęto jednomyślnie. Za było 13 radnych natomiast dwóch (R. Milewski i M. Płonczyński) wstrzymało się od głosu.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.