GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji rewizyjnej

     Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Książu Wielkim jednogłośnie uchwaliła na ostatnim posiedzeniu (24 maja), że wystąpi na sesji absolutoryjnej RG z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2021. Przed głosowaniem skarbnik Teresa Kmera szczegółowo zreferowała wymagane i przedłożone w tym celu dokumenty finansowe. Natomiast Marek Szopa podkreślił, że miniony rok był specyficzny z racji funkcjonowania samorządu w warunkach epidemii covid-19 i wprowadzonych przez nią ograniczeń. Między innymi dlatego nie wszystkie zaplanowane inwestycje zdołano zakończyć w terminie, stąd wykonano budżet w 89,7 proc. Natomiast dochody uzyskano w 102,6 proc. i na koniec grudnia 2021 r. na koncie Gminy pozostała nadwyżka w kwocie 3,16 mln zł. Na zdjęciu wykonanym podczas obrad KR, widzimy kolejno wójta Marka Szopę, skarbnika Teresę Kmerę oraz radnych: Marka Gajosa, Grzegorza Ptaka, Dariusza Książka (przewodniczącego komisji rewizyjnej), Krystiana Grelę, Marcina Walczyńskiego i Mirosława Michtę.

     Wykonane w roku 2021 dochody Gminy wyniosły ogółem 33,84 mln zł, a wykonane wydatki 30,68 mln zł, w tym na inwestycje wydano 5,2 mln zł wobec zaplanowanych 7,7 mln zł. Ta różnica została spowodowana głównie opóźnieniem w realizacji programu montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Mienie komunalne naszej Gminy (m.in. budowle, urządzenia techniczne, środki transportu) miało na koniec grudnia 2021 r. wartość 82,3 mln zł.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.