GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Od 16 do 27 maja w powiecie miechowskim odbędzie się kwalifikacja wojskowa 2022, obejmująca głównie mężczyzn urodzonych w 2003 roku. Dla tych, którzy mieszkają na terenie naszej Gminy, wyznaczono termin obowiązkowego stawienia się przed komisją lekarską (urzędującą w krytej pływalni przy ulicy M. Konopnickiej 4) na 19 maja. Natomiast 26 i 27 maja na kwalifikację będą zgłaszać się (obowiązkowo albo ochotniczo) kobiety. Więcej informacji podajemy w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

Urząd Gminy w  Książu Wielkim informuje, że na terenie powiatu miechowskiego
 w terminie od 16 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. potrwa kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z Planem Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Miechowskiego Kwalifikacja Wojskowa dla Gminy Książ Wielki przewidziana jest w dniu 19 maja 2022 r.

W Planie Pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest również dzień wyznaczony na kwalifikację wojskową kobiet – 26 maja 2022 r., oraz 27 maja 2022 r. – dzień rezerwowy.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się przy ulicy Marii Konopnickiej 4 
w Miechowie – obiekt krytej pływalni.

Czas pracy komisji został wyznaczony w godz. 9-13.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2003 roku,
  • urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2001-2002,  które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby, a okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej .
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej jeżeli stawiający jest leczony i wpływa to na określenie kategorii zdrowia.
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje.

O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.