GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zwrot podatku akcyzowego II termin     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem - należy złożyć do Wójta Gminy w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany we wniosku w dniach 1-30 października 2021 roku.

     W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Jeżeli taki dokument był dołączony w I terminie nie dołączamy go do wniosku w II terminie. W razie pytań można dzwonić na nr tel. 41 383 80 02 – Referat Podatkowy UG.

Wzór wniosku
Oświadczenie
Zestawienie

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.