GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Rada Gminy przyjęła zaproponowane przez wójta Marka Szopę dwa programy, z których pierwszy dofinansowuje usuwanie azbestu (100 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 3.000 zł), a drugi wymianę pieców węglowych (do 50 proc. kosztów, lecz nie więcej jak 5.000 zł). Dokonano też odpowiednich korekt w budżecie, by zabezpieczyć na ten cel pieniądze ale teraz trzeba odczekać 30 dni na uprawomocnienie uchwały. Dlatego nabór do obu programów – po wcześniejszym ogłoszeniu i udostępnieniu formularzy wniosków - rozpocznie się we wrześniu. Obecnie można zapoznać się z regulaminami uczestnictwa. Linki do ich pobrania podajemy poniżej.

Regulamin przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Książ Wielki w 2021 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Książ Wielki do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Książ Wielki.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.