GMINA KSIĄŻ WIELKI

K-dymPolskie gminy – Książ Wielki nie jest tu wyjątkiem – walczą z poważnym i trudnym problemem, jaki stanowi spalanie odpadów w domowych piecach. Nasila się on właśnie teraz, w sezonie grzewczym, gdy niektórzy, chcąc oszczędzić opał, wrzucają do paleniska przeróżne śmieci. I łamiąc prawo, bo jest to proceder karalny, zatruwają atmosferę dookoła, narażając siebie oraz sąsiadów na groźne choroby.

Proces spalania w przydomowych kotłowniach zachodzi w stosunkowo niskiej temperaturze (200-500 stopni Celsjusza), co powoduje powstawanie wielu zanieczyszczeń, bardzo szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Przykładowo: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne).

 

Po czym rozpoznać, że ktoś pali w piecu odpady? Przede wszystkim po smrodzie oraz kolorze dymu. Węgiel daje dym czarny, drewno – biały a śmieci barwią go na różne kolory, najczęściej odcienie brunatno- pomarańczowo-czerwone, co znaczy, że właśnie dorzucono na ruszt plastiki, pampersy lub stare ubrania. Dorzucono z pełną świadomością – bo kto tego jeszcze dziś nie wie – że te odpady bynajmniej nie znikną w płomieniach domowych palenisk, ale zamienią się w niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając je, narażamy się na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc, czy bronchit. Tak podtruty organizm jest ponadto bardzo podatny na choroby wirusowe i bakteryjne.

Szczególnie groźne okazuje się spalanie mebli (zawierają chlorowane fenole oraz metale ciężkie) lub kolorowych gazet. Wtedy z domowych pieców ulatują w powietrze dioksyny i furany, które nie działają natychmiast, ale skutecznie uszkadzają wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów.

Warto wiedzieć, iż palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może doprowadzić do pożaru całego domu lub do zatkania komina, co z kolei naraża mieszkańców na zatrucie niewidocznym i bezwonnym czadem.

Absolutnie nie wolno spalać w domowych paleniskach: plastikowych pojemników i butelek po napojach, przedmiotów z tworzyw sztucznych, zużytych opon, odpadów z gumy, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb foliowych z polietylenu, papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, papieru z nadrukiem farb kolorowych.

Grozi za to wysoka grzywna do 5 tys. zł. Art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, mówi: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku, przez: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi. Natomiast art. 10 wskazuje, że kto nie wykonuje powyższych obowiązków podlega karze grzywny.

Z kolei Ustawa o odpadach stanowi w art. 13, iż „zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania". Dalej, w art. 71 czytamy: „kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu lub karze grzywny”.

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.