GMINA KSIĄŻ WIELKI

Krajowy Rejestr Długów     Dłużnicy Gminy, w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych, są już od kilku lat wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów. Co oznacza, że banki odmawiają im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telefonii komórkowej czy Internetu – podpisania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych. I to przynosi wymierne efekty gdyż zaległości maleją.

Krajowy Rejestr Długów     Umowę z Krajowym Rejestrem Długów podpisano nie tylko w celu zminimalizowania zaległości w podatkach i opłatach. Podpisano ją przede wszystkim dlatego, by mieszkańcy, którzy z niczym nie zalegają, mieli poczucie, iż Gmina należycie dba o to, aby na jej rzecz solidarnie i bez wyjątku, płacili wszyscy do tego zobowiązani. Stąd obecnie pisma finansowe Gminy są opatrywane pieczęcią informującą o współpracy z KRD. Natomiast ci mieszkańcy, którzy są zagrożeni wpisaniem na listę KRD, otrzymają od Gminy upomnienie opatrzone odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą. Z reguły takie upomnienia wysyła się kiedy zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas zwłoki 30 dni.

     Jeśli suma wyszczególniona w upomnieniu nie zostanie opłacona w wyznaczonej wysokości i czasie (w uzasadnionych przypadkach losowych można wystąpić do Gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu lub rozłożenie kwoty na raty), nazwisko dłużnika trafia do Krajowego Rejestru Długów. I pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności. Wpis na listę KRD jest zgodny z prawem. Upoważnia do tego Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.