GMINA KSIĄŻ WIELKI

K-Statut

Od kilku miesięcy radni pracują nad nowym statutem gminy - dokumentem, który szczegółowo reguluje zasady pracy lokalnego samorządu, w tym zwłaszcza rady i jej komisji oraz wójta i urzędu. Chodzi o usprawnienie ich funkcjonowania, a także o zapisanie w statucie zasady pełnej jawności działania wszystkich organów gminy.

 

- Wyciągamy wnioski z doświadczeń poprzednich kadencji naszego samorządu. Dlatego nowy statut gminy będzie jednoznacznie rozstrzygał jakie kto ma kompetencje, jaką odpowiedzialność i jakie obowiązki - informuje przewodniczący Rady Henryk Huma, kierujący pracami Komisji Statutowej. Jej członkami są radni: Krzysztof Jurek, Paweł Oczkowicz, Jan Solarz i Marek Szałas.

 

Dodatkowo, w projekcie nowego statutu, który wejdzie w życie po uchwaleniu go przez Radę Gminy, wyraźnie zagwarantowano wszystkim zainteresowanym udział w posiedzeniach organów samorządowych, w tym także w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Oznacza to, że każdy mieszkaniec będzie mógł przysłuchiwać się do woli debatom swoich radnych. A co więcej, ma prawo zapisywać je na dowolnych nośnikach informacji (czyli nagrywać lub filmować).

 

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.