GMINA KSIĄŻ WIELKI

XX sesja Rady     Czy rozwaga to działanie na zasadzie, że „jakoś to będzie” i dlatego pieniądze lepiej przejeść z myślą o dzisiaj, niż inwestować z myślą o jutrze – jak apelowała część radnych głosująca z tego powodu przeciwko podwyżce podatku śmieciowego z 20 na 25 zł miesięcznie. Czy rozwaga w wymiarze Gminy to raczej niedopłacanie z jednych podatków do drugich, by wspólne pieniądze – skoro nie wystarcza ich na wszystko - przeznaczać w pierwszym rzędzie na zadania ważne i perspektywiczne, jak na przykład budowa dróg? Tak uważała na ostatniej sesji (25 maja w nowej sali konferencyjnej UG) większość radnych (ośmioro) i dlatego wspomnianą podwyżkę przegłosowano. Przypomnijmy, iż nie byłaby ona teraz konieczna, gdyby na sesji w grudniu minionego roku przyjęto zaproponowaną przez wójta Marka Szopę stawkę 22 zł, jaka miała obowiązywać przez cały rok 2021.

 XX sesja Rady    Zgodnie z obowiązującym prawem finansowym, twardo egzekwowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, gospodarka odpadami komunalnymi musi się samofinansować, czyli wszelkie koszty mają pokryć wpłaty mieszkańców bez dotacji z budżetu Gminy, jak to było możliwe przed rokiem. Zatem działanie na zasadzie „jakoś to będzie” i utrzymanie dotychczasowej stawki 20 zł doprowadziłoby albo do zaprzestania wywozu śmieci jesienią (kiedy skończyłyby się przeznaczone na to pieniądze), albo do złamania prawa, a każdy radny ślubował przecież, że sprawując swoje obowiązki będzie „wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej”. Oba te skutki są więc nie do przyjęcia i prawdziwa rozwaga polega na tym, aby im zapobiec.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.