GMINA KSIĄŻ WIELKI

Strefa gospodarcza     Powstającą przy węźle Książ na drodze szybkiego ruchu S7 strefę przemysłową trafniej jest nazywać strefą gospodarczą. Jak podkreśla bowiem starosta Jacek Kobyłka i wójt Marek Szopa - będą tam lokalizowane wyłącznie inwestycje, które nie wpływają negatywnie na otoczenie, czyli mogące rozpoczynać działalność bez konieczności opracowania oceny oddziaływania na środowisko. Co także oznacza, iż rozpoczną tę działalność szybko bo bez czasochłonnych ustaleń ekologicznych i konsultacji. Ponadto nasza strefa jest nakierowana na dużych inwestorów, gdyż zaoferuje działki o wielohektarowej powierzchni. Takie, jakich w pobliżu Krakowa już nie ma. Na planie obok zaznaczono kolorem żółtym tereny należące do Starostwa, które stanowią jedynie część planowanej strefy.

Podpisanie umowy w Starostwie     Te podstawowe uzgodnienia zapadły podczas podpisania umowy na architektoniczno-urbanistyczny projekt zagospodarowania strefy. Na zdjęciu z tego spotkania w Starostwie Miechowskim widzimy kolejno: wójta Marka Szopę, wicestarostę Pawła Osikowskiego, starostę Jacka Kobyłkę i wykonawcę zlecenia, właściciela wrocławskiej firmy Sepagroup Sebastiana Pałczyńskiego.

     Skoro zarządzające strefą Starostwo nastawia się na przyciągnięcie głównie dużych inwestorów, postanowiono nie dzielić jej na niewielkie części, co zresztą pociągnęło by za sobą poważne nakłady na urządzenie infrastruktury drogowej. Powstaną więc początkowo tylko główne szlaki komunikacyjne w pobliżu węzła „Książ” oraz wzdłuż trasy S7, a dopiero od nich poprowadzi się odgałęzienia tam gdzie będą konieczne w miarę napływu kontrahentów. Jednym z tych nowych szlaków ma być po gruntownej modernizacji droga łącząca Opacz z Zygmuntowem (obecnie gminna). Wszystko powinno być gotowe przed uruchomieniem naszego odcinka S7, czyli do sierpnia 2023 roku.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.