GMINA KSIĄŻ WIELKI

Sesja budżetowa     Wszyscy radni Gminy Książ Wielki zgodnie opowiedzieli się w środę (17 lutego) za uchwaleniem zaproponowanego przez wójta Marka Szopę budżetu na rok 2021. Zapisane nim dochody mają wynieść 34.051.357,32 zł natomiast wydatki – 37.531.415,32 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 3.510.058 zł zostanie pokryty po połowie z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z wolnych środków. Największą pozycję stanowią wydatki majątkowe (13.032.063,57 zł). W ich ramach prawie 7,7 mln zł przeznaczy się na inwestycje realizowane ze znacznym udziałem funduszy unijnych w gospodarce komunalnej (modernizacja oczyszczalni, budowa oczyszczalni przydomowych) oraz ochronie środowiska (instalacje fotowoltaiczne i solarne).

     Z inicjatywy Wójta nasza Gmina przystąpiła do komunalizacji terenów należących dawniej do sołectw, a obecnie przejętych przez Skarb Państwa. Rozpoczęto od Częstoszowic i w siedmiu podjętych uchwałach wystąpiono do Wojewody Małopolskiego o przekazanie leżących tam działek. Są to w większości niewielkie, zaniedbane nieużytki, które można zagospodarować poprawiając estetykę wsi. Radni przyjęli też znowelizowany Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Książ Wielki. Wyznacza się w nim minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do obowiązkowego teraz, selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz szczegółowo reguluje ten proces. Warto dodać, iż nasz Regulamin wciąż nie zabrania mycia aut na własnej posesji oraz palenia ognisk podczas porządkowania ogrodów.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.