GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Za kilka dni, 17 lutego, nasi radni podejmą na sesji uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2021. Jego projekt wójt Marek Szopa przygotował już na początku listopada 2020 r. Wydatki określono w nim na poziomie 36,6 mln zł, w tym 12,3 mln zł przeznaczono na zaplanowane inwestycje. Po wcześniejszym wpływie blisko miliona zł tytułem rekompensaty za grunty zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu S7 oraz po uwzględnieniu wniosków radnych, zwłaszcza członków komisji budżetowej RG, obecnie wydatki mają się zamknąć kwotą 37,5 mln zł, z czego 13 mln zł skieruje się na inwestycje.

     Największym wydatkiem majątkowym (inwestycyjnym) w tegorocznym budżecie będzie realizacja dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej programu montażu na domach mieszkańców instalacji fotowoltaicznych (115) oraz solarnych (78), na sumę 4 mln zł. Nieco mniej pochłonie modernizacja oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim i zakup wyposażenia dla naszej ekipy gospodarki komunalnej, do czego znaczną część również dopłaca UE. Trzecią główną pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na przebudowę dróg: powiatowych, gminnych i dojazdowych do pól.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.