GMINA KSIĄŻ WIELKI

Obwodnica Książa WielkiegoObwodnica Książa Wielkiego

     Po dokonaniu odbioru otwarto dla ruchu nową obwodnicę Książa Wielkiego, prowadzącą od Zygmuntowa z ominięciem Wielkiej Wsi do drogi krajowej nr 7. Skraca ona kierowcom drogę, a mieszkańcom poprawia warunki życia. Przede wszystkim jednak zapewnia bezpieczeństwo przechodniom, bo stara droga prowadząca przez Wielką Wieś jest nie tylko wąska i kręta, ale dodatkowo biegnie w Książu Wielkim obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Zdjęcie z lewej strony pokazuje wjazd na obwodnicę z DK7, a to z prawej - wyjazd.

Obwodnica Książa Wielkiego     Inwestycję prowadzoną przez Starostwo Miechowskie gdyż zrealizowano ją na drogach powiatowych biegnących od Moczydła przez Krzeszówkę, Książ Mały i Zygmuntów - sfinansowano w dużej części ze środków unijnych oraz solidarnej dopłaty Powiatu i naszej Gminy. Godzi się przypomnieć, iż inicjatorem tej ważnej dla mieszkańców budowy był wójt Marek Szopa, który już 10 lat temu wystąpił z projektem obwodnicy mającej prowadzić ruch ciężkich samochodów do i z węzła Książ na planowanej drodze szybkiego ruchu S7 z pominięciem Książa Wielkiego oraz Wielkiej Wsi. Nie zapomniano przy tym o rolnikach, bo wzdłuż nowej trasy biegnie droga serwisowa (na fotografii) skąd dopiero prowadzą wjazdy do pól.

Obwodnica Książa WielkiegoObwodnica Książa Wielkiego     Na skrzyżowaniu ze starą drogą w Zygmuntowie auta jadące obwodnicą mają oczywiście pierwszeństwo. Podobnie jest wjeżdżając na obwodnicę od strony Zygmuntowa. Wkrótce na starej drodze przez Wielką Wieś staną znaki zakazujące wjazdu ciężkim pojazdom.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.