GMINA KSIĄŻ WIELKI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej     Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim wyniósł w roku 2019 nieco ponad 7 mln zł (dokładnie wykonano go w kwocie 7.017.776,52 zł). Większość tych pieniędzy (6,06 mln zł) została przekazana przez wojewodę na realizację zleconych zadań rządowych, nasza Gmina wyłożyła 852 tys. zł, a 125 tys. zł pozyskano z funduszy UE. Najwięcej kosztowała wypłata świadczeń „500+”, z której korzystało 931 dzieci z 554 rodzin. Na ten cel wydano 4,1 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł poszło na różnego rodzaju świadczenia rodzinne.

     Najpoważniejszym wydatkiem pokrywanym z budżetu Gminy w ramach realizacji jej zadań własnych było finansowanie pobytu 18 osób w domach pomocy społecznej na kwotę 387 tys. zł. Ponadto 26 naszym mieszkańcom wypłacano zasiłki stałe (na łączną kwotę 141 tys. zł) oraz zasiłki celowe (dla 51 osób na kwotę 25 tys. zł).

     Wśród wielu innych działań, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował także program „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki niemu z dożywiania w szkole skorzystało 71 dzieci (koszt 43 tys. zł), a ze świadczeń rzeczowych i zasiłków skorzystało 40 rodzin (koszt 41 tys. zł).

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.