GMINA KSIĄŻ WIELKI

 Samorząd na plus     To ważna wiadomość dla tych wszystkich mieszkańców, którzy solidnie i terminowo wywiązują się z opłat i podatków na rzecz naszej Gminy. Natomiast niekorzystna dla tej niewielkiej części, która tego uporczywie nie robi. Odtąd bowiem dłużnicy Gminy, w celu poprawy ściągalności zobowiązań finansowych, będą wpisywani na ogólnodostępną listę Krajowego Rejestru Długów (logo obok). Co oznacza, że banki odmówią im kredytu, sklepy sprzedaży na raty, a operatorzy telefonii komórkowej czy Internetu – podpisania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Pieczęć informacyjna KRD     Jak wyjaśnia skarbnik Teresa Kmera, umowę z Krajowym Rejestrem Długów podpisano nie tylko w celu zminimalizowania zaległości w podatkach i opłatach. Podpisano ją przede wszystkim dlatego, by mieszkańcy, którzy z niczym nie zalegają, mieli poczucie, iż Gmina należycie dba o to, aby na jej rzecz solidarnie i bez wyjątku, płacili wszyscy do tego zobowiązani. Stąd obecnie wszelkie pisma finansowe Gminy będą opatrywane pieczęcią informującą o współpracy z KRD.
Pieczęć ostrzegawcza KRD      Natomiast ci dłużnicy, którzy są zagrożeni wpisaniem na listę KRD, otrzymają od Gminy upomnienie opatrzone odpowiednią pieczęcią ostrzegawczą (wzór obok). Z reguły takie upomnienia wysyła się, gdy zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas zwłoki 30 dni.
     Jeśli suma wyszczególniona w upomnieniu nie zostanie opłacona w wyznaczonej wysokości i czasie (w uzasadnionych przypadkach losowych można wystąpić do Gminy z wnioskiem o przesunięcie terminu lub rozłożenie kwoty na raty), nazwisko dłużnika trafi do Krajowego Rejestru Długów. I pozostanie na tej liście aż do całkowitej spłaty należności. A jakie są tego konsekwencje, warto przypomnieć po raz drugi. Mianowicie, banki odmówią takiej osobie kredytów i sprzedaży ratalnej, instytucje finansowe czy ubezpieczyciele – podpisania umów, podobnie zresztą operatorzy sieci komórkowych i Internetu.
     Wpis na listę KRD jest zgodny z prawem. Upoważnia do tego Ustawa z 9 kwietnia 2010 roku, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.

 

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.