GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 

 

 

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 z późn. zm. ), Wójt Gminy Książ Wielki, zawiadamia, że Rada Gminy w Książu Wielkim w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę Nr XVII/232/2017 w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Ustalono miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 miesięcznie od osoby.
  2. Ustalono obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od liczby osób gospodarstwa domowego, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:
  • 1- osobowe gospodarstwo domowe – stawka 8,00 miesięcznie
  • 2 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 16,00 miesięcznie
  • 3 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 24,00 miesięcznie
  • 4 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 28, 00 miesięcznie
  • 5 -osobowe gospodarstwo domowe i większe – stawka 35,00 miesięcznie
  1. Dla nieruchomości wielomieszkaniowych ustalono obniżoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 8 od osoby miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Książ Wielki 29.12.2017r

Urząd Gminy w Książu Wielkim
ul Warszawska 17a

32-210 Książ Wielki

 

 

INFORMACJA

Informuje się, dzień 05 stycznia 2018 r. (piątek )

Będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Książu Wielkim, w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Książ Wielki

- Marek Szopa

wczk.png

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.165.2017

Kraków, dnia 27 grudnia 2017 r.

       

wg rozdzielnika

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

Informujemy, iż dnia 22.12.2017r. Urząd Gminy w Książu Wielkim otwarty będzie do godziny 13.00.

wczk.png

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.159.2017

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r.

       

wg rozdzielnika

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się