GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Czytaj więcej...

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.119.2017

Kraków, dnia 04 września 2017 r.

       

wg rozdzielnika

Czytaj więcej...

 „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 73. rocznicy wybuch Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17:00 nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe)”.

S k o r z y s t a j z o k a z j i !!!

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ
na potrzeby korpusu szeregowych

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

 

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

 

  • niekarana za przestępstwo umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,

       Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.

Czytaj więcej...

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH

   Urząd Gminy w Książu Wielkim uprzejmie informuje Mieszkańców, iż pismem znak: AT-BWI-410-143/17, z dnia 28.06.2017, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformował, że decyzją uchwały Zarządu z dnia 20.06.2017 r., wniosek o dotację zadania pn.:” Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Książ Wielki, poprzez wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych, w indywidualnych gospodarstwach domowych”, został odrzucony, a tym samym zadanie nie zakwalifikowało się do przyznania dofinansowania.

   Dziękujemy Mieszkańcom za zaangażowanie i udział w naborze, jeśli w przyszłości będzie planowany kolejny, zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

Załączniki:
Pobierz plik (Pismo o niezakwalifikowaniu wniosku na stronę gminy.pdf)Wyniki naboru

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o Naborach wniosków

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem