GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

wczk.png

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.23.2018

Kraków, dnia 24 lutego 2018 r.

       

wg rozdzielnika

 

Czytaj więcej...

wczk.png

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.3.19.2018

Kraków, dnia 7 lutego 2018 r.

wg rozdzielnika

 

Czytaj więcej...

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,

dla których Gmina Książ Wielki jest organem prowadzącym

Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt.,
b) dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły – 10 pkt.,
c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych – 7 pkt.,

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej – 5 pkt.,                    

e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych (zgodnie z załącznikiem).

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się