GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Od 10.04.2017 do 28.04.2017 potrwa IV nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu bezrobotny powyżej 30 roku życia może otrzymać  szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację do 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 37 / 2017

Wójta Gminy Książ Wielki

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wielki, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60) zarządzam co następuje:

Czytaj więcej...

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE

 

S k o r z y s t a j z o k a z j i !!!

NABÓR DO SŁUZBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).

 

Czytaj więcej...

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie numer 1/2017

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem