GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Restrykcyjne przepisy regulujące nowe budownictwo na naszej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej zostaną złagodzone gdyż Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła projekt uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w tej sprawie. I wkrótce będzie można u nas stawiać domy w minimalnej odległości 10 m od cieku wodnego lub zbiornika wody, a nie 50 m jak wymagano dotychczas. Łącznie radni na sesji 13 września przegłosowali dziesięć uchwał i wszystkie zapadły jednomyślnie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości. W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się w naszej Gminie dla 390 uczniów trzech szkół podstawowych. Do SP w Książu Wielkim uczęszcza ich 202, do SP w Antolce – 115, a do SP w Książu Małym – 73. Na inauguracji w Antolce gościł wójt Marek Szopa. Tradycyjnie przypomniał w swoim wystąpieniu nauczycielom słynne i wciąż aktualne stwierdzenie hetmana Jana Zamoyskiego: „takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. A zwracając się do uczniów dodał, że „najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z was stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym”. Pierwsze zdjęcie zamieszczone powyżej przedstawia widownię uroczystości inaugurującej edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim, a drugie przemawiającą jego dyrektorkę Edytę Sychowską.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Gospodarzami tegorocznych dożynek parafialnych, które odbyły się 1 września w Antolce, były sołectwa Łazy oraz Cisie, a dokładnie panie z działających w tych wsiach Kół Gospodyń Wiejskich. Na starostów (zdjęcia) mieszkańcy zgodnie wybrali Anetę Otfinowską (sołtyskę Łazów) i Witolda Wiśniewskiego gospodarującego na roli w Cisiu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Trwa termomodernizacja tzw. Domu nauczyciela w Książu Małym, w którym mieszkali niegdyś pedagodzy zatrudnieni w miejscowej szkole. Wielorodzinny budynek stanowi własność Gminy i dlatego, podobnie jak inne budynki komunalne, włączono go do programu rewitalizacji. Dzięki temu aż 70 proc. kosztów inwestycji (łącznie opiewają one na ok. 290 tys. zł) pokryje dotacja unijna. W ramach prac ociepla się ściany, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, a na wymianę czeka jeszcze dach i kominy. Ponadto dotychczasową kotłownię węglową zastąpi piec na ekogroszek.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się