GMINA KSIĄŻ WIELKI

Ogłoszenia

Czytaj więcej...

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.6.2018

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r.

       

wg rozdzielnika

 

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 

 

 

            Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2017 r. poz. 1289 z późn. zm. ), Wójt Gminy Książ Wielki, zawiadamia, że Rada Gminy w Książu Wielkim w dniu 26 października 2017 r. podjęła uchwałę Nr XVII/232/2017 w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Ustalono miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby osób gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 miesięcznie od osoby.
  2. Ustalono obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od liczby osób gospodarstwa domowego, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny:
  • 1- osobowe gospodarstwo domowe – stawka 8,00 miesięcznie
  • 2 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 16,00 miesięcznie
  • 3 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 24,00 miesięcznie
  • 4 - osobowe gospodarstwo domowe – stawka 28, 00 miesięcznie
  • 5 -osobowe gospodarstwo domowe i większe – stawka 35,00 miesięcznie
  1. Dla nieruchomości wielomieszkaniowych ustalono obniżoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane w sposób selektywny w wysokości 8 od osoby miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych zawartych w dotychczasowej deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Książ Wielki 29.12.2017r

Urząd Gminy w Książu Wielkim
ul Warszawska 17a

32-210 Książ Wielki

 

 

INFORMACJA

Informuje się, dzień 05 stycznia 2018 r. (piątek )

Będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Książu Wielkim, w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.

 

Wójt Gminy Książ Wielki

- Marek Szopa

Czytaj więcej...

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

WB-I.6331.3.165.2017

Kraków, dnia 27 grudnia 2017 r.

       

wg rozdzielnika

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem