GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Wykonanie budżetu w Gminie Książ Wielki za rok 2016 jest więcej, niż wzorowe. Z zaplanowanych dochodów w wysokości 20,56 mln zł, osiągnięto 20,49 mln zł (99,6 proc.). Natomiast z zaplanowanych wydatków w wysokości 20,11 mln zł, zrealizowano je na kwotę 19,77 mln zł (98,3 proc.). Jak z tego wynika, nasi mieszkańcy solidnie i solidarnie wywiązują się ze świadczeń na rzecz swojej społeczności, a nasze władze samorządowe dobrze gospodarzą wspólnymi środkami. Na zdjęciu, zbudowana w minionym roku droga Opacz - Lisiny (przysiółek Częstoszowic). Jej wykonanie kosztowało 467,2 tys. zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków powodzi wyniosło 235,3 tys. zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Właśnie kończą się kolejne, pięcioletnie kadencje dwóm dyrektorkom szkół podstawowych w naszej Gminie: Małgorzacie Boryckiej (SP w Antolce) oraz Danucie Gajos (SP w Książu Małym). Pierwsza kieruje placówką od 1 września 2000 roku, druga od 1 września roku 2007. Jak informuje organizujące konkurs na te stanowiska Centrum Usług Wspólnych w Książu Wielkim, wyboru dyrektora dokona jedenastoosobowa komisja spośród zgłoszonych kandydatów. Najpierw sprawdzi czy złożone przez nich dokumenty spełniają podane wymagania formalne. Następnie oceni przedstawione wizje funkcjonowania szkoły. A o ostatecznym wyborze zadecydują wyniki tajnego głosowania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wielkim zamknął się w roku 2016 kwotą ponad pięciu milionów złotych. Dokładnie: 5.093.090 zł i 84 groszy, z czego 4.466.473,32 zł przekazał wojewoda małopolski, a 626.617,52 zł przekazała nasza Gmina. Z pieniędzy od wojewody najwięcej pochłonęły świadczenia wychowawcze, czyli realizacja programu „500+”, w ramach którego wypłacono łącznie 2,61 miliona złotych oraz świadczenia rodzinne – 1,37 mln zł i fundusz alimentacyjny – 227,8 tys. zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Synagoga stojąca na Małym Rynku w Książu Wielkim to obecnie rozpadająca się ruina. Strasząca swoim widokiem i grożąca bezpieczeństwu przechodniów. Zresztą groźne są nie tylko jej mury, bo także bywalcy tych okolic, którzy wypili tu niejedną flaszkę, stanowiącą zachętę do awantury. Zbiór butelek po rozmaitych alkoholach, jak widać na zdjęciu, jest imponujący. I nadzór budowlany, i prokuratura, nakazała zabezpieczenie tej nieruchomości aktualnemu właścicielowi – krakowskiej firmie Bielenda. Ale ta zwróciła się do Gminy z propozycją odkupienia synagogi za 60 tys. zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Żadna drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie miechowskim nie uczestniczyła w tylu akcjach co druhowie z Książa Wielkiego. W roku 2016 wyjeżdżali aż 117 razy! Średnio co trzeci dzień. I to bynajmniej nie w celach gospodarczych czy szkoleniowych, ale na ratunek. Podkreślali te fakty, składając strażakom gratulacje i podziękowania, wójt Marek Szopa oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Miechowie, młodszy brygadier Mirosław Pogoń. A wszyscy druhowie, obecni na zebraniu sprawozdawczym, jakie odbyło się w sobotę, 11 marca, jednogłośnie udzielili swojemu zarządowi absolutorium.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem