GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Na świetlicy w Książu Małym–Kolonii firma „Musiał” z Tochołowa wyremontowała dach oraz odnowiła komin. Budynek nie tylko zyskał na wyglądzie, ale też został przygotowany do dalszego ciągu prac już wewnątrz. Planuje się bowiem powiększenie świetlicy o dodatkowy, teraz pusty pokój oraz udostępnienie kuchni i toalety, by mieszkańcy mogli się tutaj spotykać nie tylko na zebraniach, lecz także na imprezach. Bo zamiar budowy nowej świetlicy przesunął się w bliżej nieznaną przyszłość.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Głównym punktem środowej sesji (28 czerwca) Rady Gminy było przegłosowanie uchwał przyjmujących sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie z wykonania budżetu w minionym roku. Obie uchwały podjęto jednogłośnie, odczytując najpierw pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz wniosek o udzielenie absolutorium przedstawiony przez Komisję Rewizyjną Rady. – To nie był łatwy do zrealizowania budżet, ale po raz pierwszy przekroczyliśmy w nim magiczną liczbę 20 mln zł, bo wykonane dochody zamknęły się kwotą o prawie pół miliona zł wyższą. Dziękuję całej Radzie Gminy za współpracę. Bez niej, sam niewiele byłbym w stanie zrobić – stwierdził Wójt po głosowaniu i otrzymał oklaski.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych mieszczący się na Zamku w Książu Wielkim zaprasza absolwentów gimnazjów do kontynuacji nauki w prowadzonym tu Liceum Ogólnokształcącym (klasa mundurowa), Technikum Informatycznym oraz Technikum Rolniczym. Oficjalny termin zakończenia rekrutacji to 30 czerwca, ale z dokumentami można się jeszcze zgłaszać przez całe wakacje. Jeśli więc komuś nie wyszły plany dalszej edukacji lub zmienił zdanie, najlepiej przybyć tu osobiście by zapoznać się z warunkami na miejscu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Zmieniły się terminy modernizacji szkół podstawowych w Antolce i w Książu Małym. Jako pierwsza w roku przyszłym zostanie gruntownie przebudowywana ta w Antolce. A ta w Książu Małym dopiero w 2019 roku. Planuje się, że podczas prac uczniowie będą dowożeni do Szkoły na Zamku, o ile zgodzi się na to Starostwo w Miechowie. Zgoda ze strony prowadzącego Szkołę Stowarzyszenia jest, o czym zapewnił jego prezes Marek Płonczyński, jednocześnie przewodniczący komisji oświaty.

Czytaj więcej...

     Urząd Gminy w Książu Wielkim ogłasza nabór chętnych na dofinansowanie ze środków UE budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w ramach Programu 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W celu zebrania od mieszkańców zainteresowanych projektem niezbędnych informacji (pomiary, dane lokalizacyjne i osobowe) do oszacowania mocy oraz możliwości technicznych montażu, pracownicy firmy Dotacje Optymalne DO.EKO Sp. z o.o. będą prowadzili inspekcje terenowe.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem