GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Na spotkanie konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji, przybyło do auli Gimnazjum kilkadziesiąt osób. Byli to głównie mieszkańcy Książa Wielkiego oraz Rzędowic, bo GPR obejmuje te dwa sołectwa oraz jeszcze Antolkę i Książ Mały. Dlaczego nie wszystkie, a tylko cztery sołectwa na 22? Bo ustawa o rewitalizacji (z 29.10.2015 roku) ogranicza zakres tego programu do maksymalnie 20 proc. powierzchni danej gminy, a ponadto może on objąć maksymalnie 30 proc. mieszkańców. Poinformowała o tym na wstępie autorka GPR – Małgorzata Gerwel (na zdjęciu przy prezentacji multimedialnej).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Mieszkanka Głogowian – Starej Wsi, Stefania Miś skończyła sto lat. Z tej okazji złożył Jej osobiście życzenia wójt Marek Szopa, oraz odczytał listy gratulacyjne od Premiera RP oraz Wojewody Krakowskiego. A Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznał Jubilatce podwyżkę wypłacanego świadczenia, co miesiąc o 3.408 zł 42 gr. Zaznaczył przy tym, iż od świadczenia w nowej wysokości będzie potrącany podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Po wielu interwencjach kierowców, po kilku wystąpieniach Rady Gminy potwierdzonych – niestety – licznymi wypadkami, w tym śmiertelnymi, krakowski oddział Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad zamknął wreszcie dla ruchu aut pas wyprzedzania na tzw. zakręcie śmierci. Obecnie dla samochodów jadących od Książa Wielkiego w stronę Warszawy (Moczydła), dodatkowy pas do wyprzedzania kończy się już za stacją benzynową. I wielkie strzałki na jezdni nakazują powrót na pas właściwy (zdjęcie).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Planowana rewitalizacja centrum Książa Wielkiego to dla niego prawdziwe koło ratunkowe. Stolica naszej Gminy jest bowiem pełna kontrastów. Najbardziej są one widoczne na Rynku i w jego okolicy. Oto mamy współczesną, elegancko ułożoną kostkę brukową przed Kościołem, a za nim dziurawą ulicę Szkolną i plac przy Banku. Z drugiej strony natomiast, straszy Mały Rynek (zdjęcie) i otoczenie Synagogi. Co i gdzie trzeba oraz warto zmienić? Właśnie o tym będziemy rozmawiać na spotkaniu konsultacyjnym we wtorek (szczegóły w informacji poniżej). Dlaczego trzeba na nie przyjść? Właśnie po to, by nie było jak jest, co pokazuje wykonany w tych dniach fotoreportaż z uliczek w centrum, który zamieszczamy dalej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W najbliższy wtorek, 13 grudnia, o godz. 17., w auli naszego Gimnazjum w Książu Wielkim rozpocznie się otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Jego głównym tematem będzie Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020. Ale przewidziano także informację o planowanych wydatkach i inwestycjach, ujętych w przyszłorocznym budżecie na rok 2017.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem