GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Regina Sławczyńska, Helena Sroka i Maria Pawłowska (na zdjęciu kolejno od prawej) są założycielkami Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem”, które postanowiono powołać w Książu Wielkim na spotkaniu zwołanym w miniony poniedziałek. Przyjęty na nim statut określa, że Stowarzyszenie „jest niezależne politycznie i wyznaniowo”, a jego główny cel stanowi „edukacja i poprawienie kondycji psychofizycznej Seniorów” poprzez „rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Podczas Małopolskiego Święta Ludowego, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało w ubiegłą niedzielę w Charsznicy, Gmina Książ Wielki była widoczna szczególnie. Po pierwsze, na scenie zaśpiewał dla licznych gości zespół „Książowiacy”. A po drugie, nasz namiot nie tylko był najbardziej okazały zajmując miejsce na wprost estrady ale też przyciągał tym wszystkim, co serwowały w nim panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mianocicach.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Już o godzinie 16. w sobotę rozpoczęła się wielka biesiada mieszkańców Trzonowa w niedawno odnowionej, miejscowej remizie. Bawiono się do późna wraz z zaproszonymi gośćmi przy zastawionych przeróżnym jedzeniem stołach oraz przy muzyce na żywo. Po pierwszym, obiadowym daniu (na zdjęciu właśnie rozpoczyna się jego konsumpcja) zaśpiewano chórem „Sto lat” dla Krzysztofa Goli – właściciela firmy „Maja”, która przeprowadziła prace budowlane zmieniające remizę wewnątrz i zewnątrz nie do poznania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Obradujaca w poniedziałek (14 maja) komisja rewizyjna (w składzie: Paweł Oczkowicz – przewodniczący oraz Marek Gajos, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha i Zygmunt Szostak) jednogłośnie postanowiła rekomendować Radzie Gminy, by udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Sprawozdanie z wykonania sięgającego 21 mln zł budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała wcześniej pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Na zdjęciu obok: wójt Marek Szopa, skarbnik Teresa Kmera i radny Paweł Oczkowicz.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Przystąpiono do wielkiej i długo w Książu Wielkim oczekiwanej inwestycji – rewitalizacji miejscowego Rynku. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie rozebranie widocznej na zdjęciu drewnianej rudery, stojącej na rogu ulic: Warszawskiej i Morawca. Rozbiórkę rozpoczęła specjalistyczna ekipa zdejmując z dachu płyty eternitu. Po usunięciu gruzu i przebudowie tej części Rynku, powstaną tu dodatkowe miejsca parkingowe. A jak będzie wyglądało zrewitalizowane centrum stolicy naszej Gminy?

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się