GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

     Rada Gminy Książ Wielki jednogłośnie przyjęła na ostatniej sesji (29 lipca) wysunięte przez wójta Marka Szopę propozycje zmian w tegorocznym budżecie. Okazało się bowiem, że w wyniku umorzenia w oświacie opłat ZUS za marzec (z powodu epidemii koronawirusa) oraz dzięki uzyskaniu zewnętrznego dofinansowania na zakup sprzętu do nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzędowicach – pozostaje ok. 350 tys. zł, które można wydać na najpilniejsze zadania inwestycyjne. Jest ich sześć.

Czytaj więcej...

     Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim prowadzi w swoim obiekcie cieszący się wielkim zainteresowaniem gabinet rehabilitacji. Trzeba również wiedzieć, iż wykonujący tam zabiegi specjaliści także dojeżdżają do pacjentów w znacznym stopniu niepełnosprawnych, czyli przykutych do łóżka lub niebędących w stanie ruszyć się z domu. Oczywiście wyłącznie na terenie naszej Gminy i wyłącznie do osób leczących się w naszym Ośrodku. Prośbę o przyjazd mobilnej ekipy rehabilitacyjnej wystarczy zgłosić telefonicznie pod numerem 41 383 80 17 (w godzinach pracy Ośrodka) lub 502 738 489 (komórka kierownika).

Czytaj więcej...

Konkurs dla KGW     Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zgłoszenia udziału wraz z krótkim filmem (od 3 do 5 min.) obrazującym  sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej można nadsyłać do 16 października. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z linkami do stron internetowych organizatora.

Czytaj więcej...

Absolutoryjna sesja rady     Na 13 radnych uczestniczących w sesji Rady Gminy 29 lipca, aż 12 zagłosowało za udzieleniem wotum zaufania dla wójta Marka Szopy w oparciu o zaprezentowany przez niego „Raport o stanie Gminy Książ Wielki za rok 2019”. Podobnie 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania finansowego z minionego roku oraz za udzieleniem Wójtowi - na wniosek komisji rewizyjnej RG poparty przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie – absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2019. Przypomnijmy, iż planowane dochody w wysokości 25,63 mln zł wykonano w 96,55 proc., natomiast planowane wydatki (28,82 mln zł) wykonano w 94,22 proc.

Czytaj więcej...

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/2020/07/27-8.jpg'

Równanie poboczy w Giebułtowie     Wznosząca się stromymi serpentynami droga gminna z Giebułtowa do Kaliny Wielkiej była kilka lat temu gruntownie modernizowana w ramach usuwania szkód popowodziowych. Powstały wtedy obszerne przepusty oraz głębokie rowy zdolne pomieścić wodę opadową, która po większych deszczach nabiera tu charakteru rwącej, górskiej rzeki. Z upływem czasu pobocza nowej szosy porosły trawą, tworzącą z każdym rokiem coraz wyższą barierę pomiędzy nawierzchnią, a rowami. I deszczówka, zamiast wpadać do nich, zaczęła płynąć bystrym nurtem po asfalcie, poważnie zagrażając bezpieczeństwu pojazdów jeżdżących tą uczęszczaną trasą. Dlatego przez kilka ostatnich dni specjalistyczna ekipa równała tam pobocza (zdjęcie).

Czytaj więcej...

Wzór wniosku     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem-  należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej (tam także znajdziemy przykładowo wypełniony komplet dokumentów).

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.