GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Zgodnie z nowymi przepisami (Dz.U. z 2018 r. poz.130), mającymi na celu „zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, po raz pierwszy sporządzono całościowy „Raport o stanie Gminy Książ Wielki”. To obszerny (liczący 137 stron) dokument zawierający m.in. informacje demograficzne, finansowe, wykaz mienia komunalnego oraz sprawozdania z realizowanych strategii, programów, uchwał Rady Gminy czy też inwestycji. Jak stwierdza we wstępie wójt Marek Szopa, „Raport pokazuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy”. Dokument został zamieszczony na naszym portalu (by go pobrać wystarczy kliknąć TUTAJ) i co równie ważne, w publicznej debacie na jego temat, która odbędzie się na sesji RG w końcu czerwca, każdy może zabrać głos o ile spełni odpowiednie warunki. Piszemy o nich dalej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...              
     Miniona sobota była w Łazach dniem historycznym. Uzgodniono bowiem bez cienia jakichkolwiek wątpliwości jak ma wyglądać miejscowa remiza po modernizacji. Co więcej, ustalono etapy i terminy prowadzenia tej długo oczekiwanej przez całą wieś inwestycji. Obecna strażnica przypominająca szary barak z zewnątrz, a wewnątrz schron przeciwlotniczy, zmieni się nie do poznania. Pomieszczenia (dwie duże sale) będą nie tylko wyższe, ale nad nimi powstanie jeszcze poddasze do zagospodarowania na przykład na pokoje gościnne.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Aby z węzła „Książ” na budowanej trasie szybkiego ruchu S7 auta jadące do Książa Wielkiego nie rozjeżdżały wąskich ulic w jego centrum, a przy okazji także Wielkiej Wsi, nakładem znacznych kosztów i przy współfinansowaniu unijnym powstaje obwodnica łącząca ulicę Warszawską wprost z Zygmuntowem. Zamieszczona obok mapa pokazuje jak ta nowa szosa o długości 1,8 km, poprowadzona poprzez łąki, będzie wpadać do istniejącej drogi powiatowej nr 1217K. Ten nowy odcinek ma powstać w przyszłym roku, a jego koszt wyniesie prawie 6 mln zł, z czego 1,2 mln zł zapłaci nasza Gmina.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Za dwa miesiące, 13 lipca, Koło Gospodyń Wiejskich w Łazach obchodzi Jubileusz Dziesięciolecia. Z tej ważnej okazji postanowiono zorganizować spotkanie integracyjne wszystkich KGW działających w naszej Gminie. I właśnie z pytaniem o finansowe wsparcie tej imprezy przyszła do wójta Marka Szopy delegacja wsi z szefową KGW Celiną Sennik-Małupą oraz sołtyską Anetą Otfinowską na czele. Jak widać po ich minach na zdjęciu, rozmowy wcale nie były łatwe gdyż wolne pieniądze z budżetu idą obecnie głównie na dofinansowanie licznych, trwających inwestycji, na które pozyskano fundusze unijne.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Mieszkańcy Gminy Książ Wielki: Anna i Jerzy Brodowicz, Henryka i Michał Pankowscy (obie pary na zdjęciach obok), Krystyna Krupa oraz Helena Włodarczyk otrzymali srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Przyznano je tym rodzicom z naszego powiatu, których przynajmniej trzech synów odbyło czynną służbę wojskową. Uroczystość odbyła się w miniony wtorek, 21 maja w Starostwie Miechowskim i uczestniczył w niej m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żala, starosta Jacek Kobyłka oraz wójt Marek Szopa.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się