GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

 

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspólnie z wójtem Markiem Szopą (na zdjęciach) prowadzą działania przygotowawcze do budowy infrastruktury na terenie strefy przemysłowej, mającej powstać w naszej Gminie przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. W pierwszym rzędzie chodzi o takie przeprojektowanie dróg serwisowych wokół węzła, poszerzając je i polepszając nawierzchnię, by mogły służyć również jako drogi dojazdowe do strefy. Przypomnijmy, iż docelowo ma ona liczyć około 400 ha wzdłuż S7 i objąć również wykupione od rolników pola pomiędzy Krzeszówką a Książem Małym, a następnie pomiędzy Książem Małym a Boczkowicami.

Czytaj więcej...

     Radni członkowie komisji rewizyjnej, na swoim ostatnim posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Dariusza Książka, zgodnie postanowili udzielić absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Taki wniosek komisja rewizyjna skieruje teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po zbadaniu przez nią dokumentacji finansowej i wydaniu stosownego orzeczenia – ostateczną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium podejmie na sesji Rada Gminy. Ma na to czas do końca sierpnia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Mimo coraz bardziej spełniającej się groźby suszy, w Gminie Książ Wielki wody w kranach nie zabraknie. Korzystamy bowiem z ujęć, których głębokość sięga nawet 100 m, zatem nigdy one nie wyschną. Co więcej, ich wydajność jest znacznie wyższa niż potrzeby mieszkańców. Na zdjęciach widać dwa nasze największe ujęcia wody pitnej. Pierwsze w Rzędowicach, zaopatrujące oprócz tej wsi także: Cisie, Głogowiany-Starą Wieś, Głogowiany-Wrzosy, Konaszówkę, Książ Wielki, Mianocice i Wielką Wieś. Drugie w Dołach Tochołowskich skąd woda płynie do Antolki, Cisiej Woli i części Tochołowa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W naszym Powiecie stwierdzono już sześć przypadków zakażenia koronawirusem: trzy u mieszkańców Gminy Charsznica, dwa w Gminie Książ Wielki i jeden w Miechowie. Na kwarantannie przebywają łącznie 82 osoby, w tym 50 po powrocie z zagranicy natomiast 32 na mocy decyzji inspektora sanitarnego. Oznacza to, że grozi nam już tzw. zjawisko zakażenia poziomego, czyli rozsiewanie tej choroby na miejscu, a nie przez przyjezdnych. Dlatego wciąż trzeba pilnie przestrzegać wprowadzonych rygorów, zwłaszcza noszenia maseczek i zachowywania należytego dystansu od innych.” To fragment ostatniego wpisu w Dzienniku Starosty”, czyli Jacka Kobyłki, który na portalu Powiatu Miechowskiego prowadzi na bieżąco notatnik z najważniejszych, aktualnych wydarzeń i dokonań.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Dotąd obchodzono w naszej Gminie Święto 3 Maja bardzo uroczyście i tłumnie. Na szkolnych akademiach uczniowie przypominali przełomowe wydarzenia w historii Ojczyzny oraz najważniejsze zapisy Konstytucji, podkreślając, że jest ona prawem najwyższym, więc przestrzegać musi ją każdy bez wyjątku. Od prezydenta i premiera po szeregowego posła, urzędnika i rolnika. W tym roku, kiedy wprowadzono w Polsce nieokreślony w Konstytucji rodzaj stanu wyjątkowego – wyjątkowe jest wszystko. Zatem także składanie kwiatów pod pomnikami odbyło się w ciszy, bez tłumów i w obowiązkowych maseczkach na twarzach. Biało-czerwone wiązanki złożono pod dwoma obeliskami w Książu Wielkim oraz pod figurą św. Floriana w Książu Małym (kolejno na zdjęciach).

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.