GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Mieszkańcy Gminy Książ Wielki: Anna i Jerzy Brodowicz, Henryka i Michał Pankowscy (obie pary na zdjęciach obok), Krystyna Krupa oraz Helena Włodarczyk otrzymali srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Przyznano je tym rodzicom z naszego powiatu, których przynajmniej trzech synów odbyło czynną służbę wojskową. Uroczystość odbyła się w miniony wtorek, 21 maja w Starostwie Miechowskim i uczestniczył w niej m.in. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żala, starosta Jacek Kobyłka oraz wójt Marek Szopa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Sześciu radnych – członków komisji rewizyjnej jednogłośnie opowiedziało się za udzieleniem absolutorium wójtowi Markowi Szopie. Wcześniej, podczas dwudniowego posiedzenia 17 i 20 maja dokonano wnikliwej oceny wykonania budżetu Gminy w roku 2018 (17 maja w pracach komisji  uczestniczył również przewodniczący RG Henryk Huma). Przedstawione przez skarbnika Teresę Kmerę sprawozdanie finansowe okazało się nie tylko rzetelne i dokładne ale również przejrzyste. Stąd bez zbędnych dyskusji zgodnie postanowiono przedłożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie. Na zdjęciu wykonanym tuż przed głosowaniem kończącym posiedzenie 20 maja, widzimy kolejno radnych: Mirosława Michtę, Grzegorza Ptaka, Marka Gajosa, Krystiana Grelę, Marcina Walczyńskiego i Dariusza Książka (przewodniczącego KR); jako pierwszy z prawej siedzi wójt Marek Szopa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Pieniądze ofiarowane przez mieszkańców naszej Gminy w akcji pomocy dla młodego rolnika z Moczydła, który w wyniku wichury i zwarcia w instalacji elektrycznej stracił całe stado bydła, pozwoliły mu zakupić nowe zwierzęta by kontynuować hodowlę. Andrzej Banasiewicz płacił średnio po tysiąc zł za sztukę i teraz pilnie dogląda młode byczki i jałówki. Jak widać na zdjęciu pokazującym tylko część nabytych zwierząt, już zadomowiły się one na dobre w jego oborze. Natomiast on sam publicznie podziękował wszystkim ofiarodawcom i jak podkreśla, ta bezinteresowna pomoc przywróciła mu wiarę w życzliwość ludzi.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Zanim pod Moczydłem rozpocznie się budowa krakowskiego odcinka trasy szybkiego ruchu S7, na drogach prowadzących do tej wsi oraz przez nią trwa gruntowna modernizacja. Są one poszerzane, wzmacnia się ich podbudowę, odtwarza rowy odwadniające. Na kosztowne prace przy drodze powiatowej nr 1217K biegnącej z Moczydła przez Krzeszówkę i Książ Mały do Zygmuntowa, a następnie nowym odcinkiem do Książa Wielkiego - Starostwo Miechowskie uzyskało dofinansowanie unijne, do którego dopłaca wspólnie z naszą Gminą (my dopłacamy w tym roku ponad 1,4 mln zł). Na pierwszym zdjęciu widać poszerzaną drogę przez wieś; na drugim wzmacnianie podbudowy drogi w kierunku Krzeszówki gdzie częściowo niweluje się także wierzchołek wzgórza by podjazd był mniej stromy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Nasi radni nie mieli wątpliwości, że wprowadzone ostatnio zmiany prawne nakazujące emitowanie obligacji komunalnych wyłącznie za pośrednictwem biur maklerskich – niechybnie przyniosą wzrost kosztów takiej operacji, co odbije się niekorzystnie na budżecie Gminy. Dlatego jednogłośnie poparli wniosek Wójta by przed wejściem w życie tych niekorzystnych dla samorządu przepisów, wyemitować już teraz wszystkie planowane na dwa kolejne lata transze naszych obligacji. Ich mniejszą część wykorzysta się jako wkład własny do aktualnie prowadzonych inwestycji z dofinansowaniem unijnym. Natomiast reszta zostanie zdeponowana w formie lokaty, a uruchomiona w przyszłości.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się