GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Na realizację zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkim wydano w roku 2017 nieco ponad 6 mln zł, w tym 600 tys. zł z naszego budżetu. Najwięcej pieniędzy, bo aż 3,4 mln zł przypadło na wypłaty w ramach programu „500+”, który objął 240 rodzin. Mimo tych znacznych wpływów, czyli polepszenia sytuacji materialnej, zjawisko przemocy w rodzinie nie zmalało o czym świadczy narastająca liczba wydawanych tzw. niebieskich kart. Informacje te przedstawiła kierowniczka GOPS Grażyna Podsiadło na posiedzeniu komisji budżetowej. Na zdjęciu widzimy kolejno: radnych: Marka Gajosa i Grzegorza Ptaka, Grażynę Podsiadło, Katarzynę Grzywnowicz (UG), radnego Pawła Oczkowicza i przewodniczącego komisji Jarosława Sudańskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Do powołanej przez Radę Gminy komisji konkursowej, która ma dokonać wyboru kandydata na kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książu Wielkim, wpłynęły w ustalonym terminie (do 12 marca) cztery zgłoszenia. Następnego dnia, we wtorek, dokonano otwarcia kopert z dokumentami (na zdjęciu koperty otwiera członek komisji konkursowej Kamil Wasik z UG). Jak się okazało, kandydaci to trzej mężczyźni i jedna kobieta. Troje z nich pochodzi z Miechowa, a jeden z Krakowa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Na odbytym w minioną niedzielę, zebraniu wiejskim w Rzędowicach mówiono jak zwykle na takich spotkaniach o tym, co jeszcze trzeba w sołectwie zrobić. Czyli o utwardzeniu lub naprawie dróg, o założeniu lepszych, oświetlających je lamp oraz innych, drobniejszych sprawach. Ale na koniec mieszkańcy zadali wójtowi Markowi Szopie dwa ważne, dotyczące całej Gminy pytania, na które padły równie ważne odpowiedzi. Także dotyczące nas wszystkich… Na zdjęciu kolejno: radny powiatowy Jacek Kobyłka, wójt Marek Szopa, wiceprzewodnicząca RG Jagoda Spicha i sołtys Rzędowic Zofia Tkaczewska.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     W gminnych eliminacjach XLI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” bezkonkurencyjna w grupie I (szkoły podstawowe) była po raz kolejny SP w Książu Małym, której uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca. Kolejno: miejsce pierwsze – Adrian Wawszczyk, drugie – Karolina Zegan, trzecie – Iga Śmierciak.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Strażacy z OSP w Trzonowie mają powód do dumy. Dzięki funduszom uzyskanym z kilku źródeł przez Gminę oraz niemałej pracy własnej druhów pod kierownictwem prezesa jednostki Jacka Zegana, nie tylko odremontowano remizę ale także urządzono w niej duże pomieszczenie przeznaczone na świetlicę dla mieszkańców. Właśnie tam odbyło się w sobotę (10 marca) zebranie wiejskie, a po nim zebranie sprawozdawcze druhów ochotników. Na zdjęciu przy radnej gminnej Bożenie Dziurze stoi wójt Marek Szopa i st. kpt. Artur Zieliński z PSP w Miechowie.

Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem