GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości. W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się w naszej Gminie dla 390 uczniów trzech szkół podstawowych. Do SP w Książu Wielkim uczęszcza ich 202, do SP w Antolce – 115, a do SP w Książu Małym – 73. Na inauguracji w Antolce gościł wójt Marek Szopa. Tradycyjnie przypomniał w swoim wystąpieniu nauczycielom słynne i wciąż aktualne stwierdzenie hetmana Jana Zamoyskiego: „takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. A zwracając się do uczniów dodał, że „najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z was stać się lepszym, mądrzejszym i dojrzalszym”. Pierwsze zdjęcie zamieszczone powyżej przedstawia widownię uroczystości inaugurującej edukację w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Książu Wielkim, a drugie przemawiającą jego dyrektorkę Edytę Sychowską.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Gospodarzami tegorocznych dożynek parafialnych, które odbyły się 1 września w Antolce, były sołectwa Łazy oraz Cisie, a dokładnie panie z działających w tych wsiach Kół Gospodyń Wiejskich. Na starostów (zdjęcia) mieszkańcy zgodnie wybrali Anetę Otfinowską (sołtyskę Łazów) i Witolda Wiśniewskiego gospodarującego na roli w Cisiu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Trwa termomodernizacja tzw. Domu nauczyciela w Książu Małym, w którym mieszkali niegdyś pedagodzy zatrudnieni w miejscowej szkole. Wielorodzinny budynek stanowi własność Gminy i dlatego, podobnie jak inne budynki komunalne, włączono go do programu rewitalizacji. Dzięki temu aż 70 proc. kosztów inwestycji (łącznie opiewają one na ok. 290 tys. zł) pokryje dotacja unijna. W ramach prac ociepla się ściany, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, a na wymianę czeka jeszcze dach i kominy. Ponadto dotychczasową kotłownię węglową zastąpi piec na ekogroszek.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Podczas Dożynek Powiatowych jakie odbyły się w tym roku w Słaboszowie, w konkursie na najpiękniejszy wieniec pierwsze miejsce zajął ten reprezentujący naszą Gminę, a przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaryszynie. Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wręczył im na scenie (zdjęcie) nagrodę w wysokości 2.000 zł.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.