GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych, jaki Stowarzyszenie Mirów prowadzi na Zamku w Książu Wielkim, rozpoczął rekrutację uczniów do klas pierwszych. Oferuje im bezpłatną naukę w Liceum Ogólnokształcącym (w klasie ogólnej lub mundurowej) oraz w Technikum o dwóch specjalnościach: technik informatyk i technik rolnik.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Regina Sławczyńska, Helena Sroka i Maria Pawłowska (na zdjęciu kolejno od prawej) są założycielkami Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem”, które postanowiono powołać w Książu Wielkim na spotkaniu zwołanym w miniony poniedziałek. Przyjęty na nim statut określa, że Stowarzyszenie „jest niezależne politycznie i wyznaniowo”, a jego główny cel stanowi „edukacja i poprawienie kondycji psychofizycznej Seniorów” poprzez „rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...     Podczas Małopolskiego Święta Ludowego, jakie Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało w ubiegłą niedzielę w Charsznicy, Gmina Książ Wielki była widoczna szczególnie. Po pierwsze, na scenie zaśpiewał dla licznych gości zespół „Książowiacy”. A po drugie, nasz namiot nie tylko był najbardziej okazały zajmując miejsce na wprost estrady ale też przyciągał tym wszystkim, co serwowały w nim panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mianocicach.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Już o godzinie 16. w sobotę rozpoczęła się wielka biesiada mieszkańców Trzonowa w niedawno odnowionej, miejscowej remizie. Bawiono się do późna wraz z zaproszonymi gośćmi przy zastawionych przeróżnym jedzeniem stołach oraz przy muzyce na żywo. Po pierwszym, obiadowym daniu (na zdjęciu właśnie rozpoczyna się jego konsumpcja) zaśpiewano chórem „Sto lat” dla Krzysztofa Goli – właściciela firmy „Maja”, która przeprowadziła prace budowlane zmieniające remizę wewnątrz i zewnątrz nie do poznania.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Obradujaca w poniedziałek (14 maja) komisja rewizyjna (w składzie: Paweł Oczkowicz – przewodniczący oraz Marek Gajos, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha i Zygmunt Szostak) jednogłośnie postanowiła rekomendować Radzie Gminy, by udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Sprawozdanie z wykonania sięgającego 21 mln zł budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała wcześniej pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Na zdjęciu obok: wójt Marek Szopa, skarbnik Teresa Kmera i radny Paweł Oczkowicz.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się