GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wydarzenia

Czytaj więcej...     Komendant Powiatowy Policji w Miechowie mł. insp. Andrzej Kot oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Michał Majda – złożyli publicznie na wtorkowej sesji Rady Gminy podziękowania za pomoc finansową jakiej udzielił tym jednostkom nasz samorząd. To z jego budżetu wyremontowano ostatnio klatkę schodową posterunku policji w Książu Wielkim. W piśmie skierowanym na ręce wójta Marka Szopy i odczytanym radnym, mł. insp. Andrzej Kot wyraził przekonanie, iż „efekt tej inwestycji na długo pozostanie wzorem estetyki” oraz zapewnił, że „dzięki tym zmianom na lepsze, wyniki naszej służby będą na coraz wyższym poziomie”.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...     Od września do Szkoły Podstawowej w Książu Małym (na zdjęciu) będzie uczęszczało tylko 68 dzieci uczących się w kilku klasach łączonych. Graniczna liczba uczniów, poniżej której można i należy przystąpić do reorganizacji placówki, wynosi 70. – Nie proponuję likwidacji tej Szkoły tylko przejęcie jej przez stowarzyszenie i kontynuowanie działalności na zmienionych zasadach – taki wniosek wójt Marek Szopa postawił na ostatnim posiedzeniu komisji oświaty Rady Gminy, prosząc jej członków o przemyślenie sprawy i zajęcie jasnego stanowiska. Główny argument jest jeden: oszczędności w budżecie, które po reorganizacji placówki w Książu Małym, gdzie obecnie koszt utrzymania ucznia w skali roku sięga aż 15 tys. zł przy średniej 10 tys. zł dla naszej Gminy – wyniosą ok. 350 tys. zł. Czyli niemal tyle, ile dopłaca się teraz do wywozu odpadów komunalnych, rezygnując z zaplanowanych wcześniej inwestycji drogowych.

Czytaj więcej...

     Na 22 sołectwa Gminy Książ Wielki średnie wykonanie podatków za rok 2019 wyniosło 91,55 proc. Najsumienniej, bo aż w 99,08 proc. uiścili te należności mieszkańcy Wielkiej Wsi. Natomiast najmniej sumienni okazali się mieszkańcy Zaryszyna, którzy powinność tę wypełnili jedynie w 78,76 proc. Kolejne niechlubne miejsca na liście zaległości podatkowych zajęło Cisie gdzie obowiązek wpłaty wykonano w 84,48 proc. oraz Książ Wielki (85,78 proc.) i Łazy (86,55 proc.). A wracając do tych sołectw najbardziej sumiennych, to tuż za Wielką Wsią uplasowała się Antolka (wykonanie 98,80 proc.), Książ Mały (98,73 proc.) oraz Konaszówka (98,30 proc.).

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

     Starosta Miechowski Jacek Kobyłka wspólnie z wójtem Markiem Szopą (na zdjęciach) prowadzą działania przygotowawcze do budowy infrastruktury na terenie strefy przemysłowej, mającej powstać w naszej Gminie przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. W pierwszym rzędzie chodzi o takie przeprojektowanie dróg serwisowych wokół węzła, poszerzając je i polepszając nawierzchnię, by mogły służyć również jako drogi dojazdowe do strefy. Przypomnijmy, iż docelowo ma ona liczyć około 400 ha wzdłuż S7 i objąć również wykupione od rolników pola pomiędzy Krzeszówką a Książem Małym, a następnie pomiędzy Książem Małym a Boczkowicami.

Czytaj więcej...

     Radni członkowie komisji rewizyjnej, na swoim ostatnim posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Dariusza Książka, zgodnie postanowili udzielić absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Taki wniosek komisja rewizyjna skieruje teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po zbadaniu przez nią dokumentacji finansowej i wydaniu stosownego orzeczenia – ostateczną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium podejmie na sesji Rada Gminy. Ma na to czas do końca sierpnia.

Czytaj więcej...

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.