GMINA KSIĄŻ WIELKI

Komisja urbanistyczno-architektoniczna     Aby móc realnie planować rozwój naszej Gminy musi najpierw powstać studium jej zagospodarowania przestrzennego. Właśnie ukończono pierwszą wersję tego ważnego opracowania, uzupełnionego o mapy. Pozytywną opinię na jego temat, aczkolwiek z licznymi uwagami, wydała obradująca w Książu Wielkim w środę (17 czerwca) komisja urbanistyczno-architektoniczna. Na zdjęciu obok prezentujemy cały jej skład. Jako pierwszy od prawej siedzi uczestniczący w debacie wójt Marek Szopa, a przy nim przewodniczący tej komisji architekt Janusz Zdzisławski. Dalej widzimy architekt Agatę Anioł, następnie Ewę Kawiorską (kierownika referatu infrastruktury w UG), Annę Woźnicką (głównego projektanta studium) i Krzysztofa Tarapacza (UG).

Komisja urbanistyczno-architektoniczna     „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Książ Wielki” obejmuje cały jej obszar, czyli wszystkie 22 sołectwa. Dopiero na jego podstawie będzie można stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący już tylko projektowaną strefę aktywności gospodarczej (i jej okolice), leżącą pomiędzy Książem Wielkim, a Książem Małym wokół przyszłego węzła „Książ” na powstającej drodze szybkiego ruchu S7. Posiedzenie komisji, podczas którego zgłoszono wiele uwag, wniosków i poprawek do zaprezentowanego studium, trwało ponad trzy godziny. I nic dziwnego, bo jak podkreślił wójt Marek Szopa, były to ustalenia wyznaczające kierunki rozwoju naszej Gminy na wiele lat naprzód, więc należało je najpierw szczegółowo przedyskutować w gronie fachowców zanim ten dokument przedłoży się mieszkańcom i radnym.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.