GMINA KSIĄŻ WIELKI

Nowy zarząd KGW w Mianocicach     Walne zgromadzenie stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Mianocicach przyjęło pisemne rezygnacje członków dotychczasowego zarządu i w jawnym głosowaniu powołało nowy jego skład. Na przewodniczącą wybrano Monikę Dudzicz, zastępcą przewodniczącego została Anna Kwaśniewska, sekretarzem – Marta Lupa, skarbnikiem – Ireneusz Szuba, a Jolanta Czekaj członkiem zarządu. Na zdjęciu, przed nową świetlicą wiejską w Mianocicach, którą w imieniu Gminy zarządza miejscowe KGW, stoją kolejno: wójt Marek Szopa, wiceprzewodnicząca Anna Kwaśniewska, przewodnicząca Monika Dudzicz oraz Ireneusz Szuba - skarbnik i sołtys Mianocic w jednej osobie.

     Przedstawiciele nowego zarządu KGW, które liczy w Mianocicach blisko 40 członkiń i członków, zaprosili Wójta by poinformować go o zamierzonych planach. Kiedy tylko minie stan epidemii koronawirusa, w świetlicy będą prowadzone otwarte dla wszystkich zainteresowanych warsztaty kulinarne oraz artystyczne. Natomiast Gmina zorganizuje tu systematyczne kursy językowe i zajęcia fitnes. Jak podkreśliła przewodnicząca KGW Monika Dudzicz, nowa świetlica będzie służyła jako miejsce integracji, wypoczynku oraz edukacji nie tylko mieszkańcom całej wsi, ale i mieszkańcom innych sołectw. Bo przecież, jak zgodnie stwierdzono, jest to najnowocześniejszy i najpiękniej położony taki obiekt w naszej Gminie.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.