GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Radni członkowie komisji rewizyjnej, na swoim ostatnim posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Dariusza Książka, zgodnie postanowili udzielić absolutorium wójtowi Markowi Szopie za wykonanie budżetu Gminy w roku 2019. Taki wniosek komisja rewizyjna skieruje teraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a po zbadaniu przez nią dokumentacji finansowej i wydaniu stosownego orzeczenia – ostateczną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium podejmie na sesji Rada Gminy. Ma na to czas do końca sierpnia.

     Oprócz kwestii rozliczeń finansowych za rok 2019, które referowała skarbnik Teresa Kmera, a dodatkowo pokazano je w formie prezentacji multimedialnej - radni z komisji rewizyjnej dopytywali się o funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, po znacznym wzroście stawek w roku 2020. Jak wyjaśnił Wójt, zgodnie z wolą Rady by dotować ten system z budżetu kosztem odłożonych inwestycji, do końca grudnia nie zmieni się opłata ustalona w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby. Patrząc jednak na to, że w gminach ościennych wynosi ona obecnie od 28 do 30 zł, widać co nas czeka w roku 2021.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.