GMINA KSIĄŻ WIELKI

Sala posiedzeń UG     Parterowa budowla na szkicu to sala obrad jaka wkrótce powstanie przy pozbawionej dotąd takiego pomieszczenia siedzibie Urzędu Gminy. Usytuowano ją do niej prostopadle na podwórzu od strony Ośrodka Zdrowia. Będzie to zgrabnie wyglądający oraz wewnątrz wielofunkcyjny obiekt, służący radnym, urzędnikom oraz mieszkańcom gdyż przystosuje się go również na imprezy kulturalno-oświatowe. Szacunkową wartość tego zadania określono w dokumentach przetargowych na 1,38 mln zł. Od wykonawców wpłynęły trzy oferty, opiewające kolejno na: 1,46 mln zł, 1,36 mln zł oraz 1,28 mln zł. Zgodnie z regułami, zwycięzcą przetargu (po jego uprawomocnieniu się) ma szansę zostać oferent najtańszy (firma spod Starego Sącza).

Sala posiedzeń UG     Przy okazji realizacji tej inwestycji (w ramach dofinansowanego przez UE programu rewitalizacji Książa Wielkiego), zostanie uprzątnięte podwórko na tyłach gmachu UG. Obecnie przypomina ono skład materiałów budowlanych oraz maszyn drogowych (zdjęcie). Nic dziwnego, gdyż mieści się tu baza naszej gospodarki komunalnej. A wkrótce, tak jak po przebudowie wyładniał Rynek ozdobiony fontanną, tak zmieni się na lepsze i bardziej „miejskie” otoczenie centrum administracyjnego naszej Gminy.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.