GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji rewizyjnej     Członkowie komisji rewizyjnej mieli nad czym debatować na posiedzeniu w ubiegły wtorek, zwołanym po zapowiedzi drastycznych podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych, co jest konsekwencją niewłaściwej, gdyż prowadzonej doraźnie, a nie długofalowo, polityki państwowej w tym zakresie. - Rocznie nasi mieszkańcy wytwarzają około 850 ton śmieci, za których utylizację trzeba będzie teraz zapłacić aż 1,2 mln zł. Tymczasem dla porównania, roczne wpływy z podatku rolnego wynoszą w naszej Gminie znacznie mniej, bo 700 tys. zł – rozpoczął dyskusję wójt Marek Szopa. Przy stole na wprost niego siedzieli kolejno radni: Marcin Walczyński, Grzegorz Ptak, Marek Gajos, Henryk Huma (przew. RG), Mirosław Michta, Dariusz Książek (przew. kom. rewizyjnej) oraz Krystian Grela. Po ich twarzach widać, że zarówno dla budżetów mieszkańców, jak i dla budżetu Gminy, to poważny problem.

Posiedzenie komisji rewizyjnej     Z dalszych informacji Wójta wynikało, że dotąd na 5,2 tys. mieszkańców Gminy Książ Wielki, opłaty za odpady uiszczało 4,2 tys. osób. Pozostały tysiąc z różnych powodów (w większości z racji czasowego przebywania w innym miejscu) nie płacił. Aby przy proponowanej stawce 20 zł od osoby na miesiąc uzbierać w ciągu roku należne za wywóz śmieci 1,2 mln zł, opłatę musi uiścić 5 tys. osób, co uznano jednak za nierealne. I ustalono, że trzeba na tyle uszczelnić system egzekwowania pieniędzy za odbiór śmieci poprzez wymóg udokumentowania czasowych wyjazdów, by opłaty wpłynęły od 4,5 tys. osób. Wówczas, nawet uwzględniając indywidualne przypadki problemów z egzekucją należności, Gmina będzie musiała dołożyć z budżetu „jedynie” 200-300 tys. zł rocznie.

     Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie cała Rada Gminy w głosowaniu na ostatniej sesji w tym roku, którą wyznaczono na 28 grudnia.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.