GMINA KSIĄŻ WIELKI

Jan KarczmarskiJan Kosiorowski     Mimo licznych zastrzeżeń, stąd w tytule słowo „ale…”, lasy państwowe są udostępniane ludności, która może w nich do woli wypoczywać lub zbierać runo na prywatny użytek. Służy temu wiele działań tzw. nieprzychodowych jakie podejmuje Dyrekcja Regionalna LP w Krakowie – stwierdził jej dyrektor Jan Kosiorowski (zdjęcie pierwsze) na sobotniej konferencji poświęconej współpracy z lokalną społecznością, na którą zaproszono m.in. sołtysów z naszej Gminy. Natomiast Jan Karczmarski (zdjęcie drugie) kierujący Nadleśnictwem Miechów podkreślił, że wśród 21 gmin jakich teren ono obejmuje, właśnie Książ Wielki jest najbardziej zalesiony. Co zatem wolno, a czego nie wolno robić w lasach państwowych skoro „służą one przede wszystkim ludziom”?

Ustawa o Lasach Państwowych     Określa to dokładnie Ustawa o Lasach Państwowych z 1991 roku (TUTAJ pobierzemy jej jednolity tekst po ostatnich nowelizacjach). Nas najbardziej interesuje rozdział nr 5: „Zasady udostępniania lasów”. W Art. 26. stwierdza się, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa „są udostępniane dla ludności” za wyjątkiem tych objętych zakazem stałym (np. upraw do 4 m wysokości, drzewostanów nasiennych czy ostoi zwierząt i źródlisk rzek) albo zakazem czasowym (np. z powodu wyrębu czy zagrożenia pożarowego).

 Ustawa o Lasach Państwowych    Z kolei w Art. 27. zapisano, że runo leśne można zbierać bez ograniczeń, lecz jeśli robi się to „na potrzeby własne”. Pozyskiwanie runa do celów przemysłowych wymaga bowiem zawarcia umowy z nadleśniczym. Za to bezpłatnie ustawia się w lasach pasieki. I przy okazji warto zapoznać się z Art. 30., w którym wyszczególniono obowiązujące nas zakazy. Otóż w lasach zabrania się nie tylko śmiecenia, czy niszczenia drzew i krzewów ale także niszczenia grzybów i grzybni, rozgarniania ściółki oraz puszczania psów luzem. I co ważne, nie wolno wjeżdżać na drogi leśne pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi nawet jeśli nie stoi przy niej znak zakazu lub szlaban (Art. 29.). By można to było uczynić, taka droga musi być oznakowana drogowskazami z nazwą miejscowości i kilometrażem. Natomiast wstępu do lasu stanowiącego własność prywatną jego właściciel ma prawo zakazać ustawiając odpowiednią tablicę (Art. 28.).

Ustawa o Lasach PaństwowychUstawa o Lasach Państwowych     Piękne i warte zapamiętania zdanie padło na tej konferencji z ust nadleśniczego z Pińczowa Andrzeja Wójciaka. Powiedział on, iż „las jest jak świątynia, lecz poczujemy to tylko wtedy gdy wejdziemy do niego z pokorą”.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.