GMINA KSIĄŻ WIELKI

Raport o stanie Gminy     Zgodnie z nowymi przepisami (Dz.U. z 2018 r. poz.130), mającymi na celu „zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, po raz pierwszy sporządzono całościowy „Raport o stanie Gminy Książ Wielki”. To obszerny (liczący 137 stron) dokument zawierający m.in. informacje demograficzne, finansowe, wykaz mienia komunalnego oraz sprawozdania z realizowanych strategii, programów, uchwał Rady Gminy czy też inwestycji. Jak stwierdza we wstępie wójt Marek Szopa, „Raport pokazuje trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy”. Dokument został zamieszczony na naszym portalu (by go pobrać wystarczy kliknąć TUTAJ) i co równie ważne, w publicznej debacie na jego temat, która odbędzie się na sesji RG w końcu czerwca, każdy może zabrać głos o ile spełni odpowiednie warunki. Piszemy o nich dalej.

     Otóż osoba, która zamierza wziąć czynny udział w tej debacie, czyli wystąpić publicznie na sesji Rady Gminy, powinna takie oświadczenie woli, opatrzone własnoręcznym podpisem, przedłożyć Przewodniczącemu RG najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem sesji poświęconej rozpatrzeniu Raportu i udzieleniu absolutorium Wójtowi. Do oświadczenia musi załączyć imienną listę (z adresami i podpisami) przynajmniej dwudziestu mieszkańców naszej Gminy popierających ten zamiar. Liczba takich chętnych mówców jest ograniczona do 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Red.

Raport o stanie Gminy

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.