GMINA KSIĄŻ WIELKI

Nowa obwodnica     Aby z węzła „Książ” na budowanej trasie szybkiego ruchu S7 auta jadące do Książa Wielkiego nie rozjeżdżały wąskich ulic w jego centrum, a przy okazji także Wielkiej Wsi, nakładem znacznych kosztów i przy współfinansowaniu unijnym powstaje obwodnica łącząca ulicę Warszawską wprost z Zygmuntowem. Zamieszczona obok mapa pokazuje jak ta nowa szosa o długości 1,8 km, poprowadzona poprzez łąki, będzie wpadać do istniejącej drogi powiatowej nr 1217K. Ten nowy odcinek ma powstać w przyszłym roku, a jego koszt wyniesie prawie 6 mln zł, z czego 1,2 mln zł zapłaci nasza Gmina.

 

Nowa obwodnica     Budowa trasy S7 ograniczy możliwości komunikacyjne mieszkańcom Moczydła, stąd współuczestniczymy finansowo w modernizacji liczącego 10 km odcinka drogi powiatowej nr 1217K, prowadzonej przez Starostwo Miechowskie. Inwestycję o wartości całkowitej 13,5 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi 7,5 mln zł, resztę płaci po połowie Starostwo i Gmina) rozłożono na trzy lata. W roku 2018 wyremontowano odcinek Książ Mały – Zygmuntów, obecnie trwają prace na odcinku Moczydło – Krzeszówka – Książ Mały. A zadanie zakończy się, jak wspomnieliśmy, w roku przyszłym budową nowej obwodnicy. Jej skrzyżowanie z drogą krajową E7, czyli ulicą Warszawską w Książu Wielkim, przedstawia druga mapka. Będzie ono zlokalizowane kilkaset metrów za skrzyżowaniem ulicy Warszawskiej z ulicą dr Jadwigi Danysz, w kierunku Kielc.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.