GMINA KSIĄŻ WIELKI

Marek Szopa, Teresa Kmera i Paweł Oczkowicz     Obradujaca w poniedziałek (14 maja) komisja rewizyjna (w składzie: Paweł Oczkowicz – przewodniczący oraz Marek Gajos, Małgorzata Rosół, Jagoda Spicha i Zygmunt Szostak) jednogłośnie postanowiła rekomendować Radzie Gminy, by udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Sprawozdanie z wykonania sięgającego 21 mln zł budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała wcześniej pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Na zdjęciu obok: wójt Marek Szopa, skarbnik Teresa Kmera i radny Paweł Oczkowicz.

Teresa Kmera i Paweł Oczkowicz     Jak skrupulatnie policzono, w roku 2017 dochody zrealizowano w 99,04 proc., a wydatki w 98,63 proc. Budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 42,4 tys. zł. Najważniejsze wykonane wówczas inwestycje to między innymi: budowa drogi gminnej Krzeszówka - Zaryszyn, drogi do pól w Mianocicach, mostu w Giebułtowie oraz remont remizy w Trzonowie. Wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi radni przegłosują na sesji w czerwcu.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się