GMINA KSIĄŻ WIELKI

Przebieg S7   Na 12 kwietnia (czwartek) wyznaczono termin spotkania dla mieszkańców naszej Gminy zainteresowanych sprawami budowy trasy szybkiego ruchu S7, a zwłaszcza związanymi z tym wywłaszczeniami gruntów i nieruchomości. Problemy te dotyczą przede wszystkim sołectwa Moczydło, Krzeszówka i Tochołów, ale spotkanie z przedstawicielami krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest otwarte dla wszystkich. Rozpocznie się o godz. 17. w remizie OSP w Książu Wielkim.

     Zamieszczona tu mapa (źródło: GDDKiA) przedstawia przebieg drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa (węzeł Igołomska na obwodnicy Krakowa), o łącznej długości 55,6 km. Podzielono ją na trzy odcinki realizacyjne:
- I odcinek realizacyjny, granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km, podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne: część I granica województwa - węzeł Miechów i część II tzw. „Poradowska”.
- II odcinek realizacyjny, węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
- III odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

     Na najbardziej nas interesującą, bo przebiegającą przez Gminę Książ Wielki część pierwszą I odcinka realizacyjnego (granica województwa – węzeł Miechów) w czerwcu 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) w terminie do 28 sierpnia 2018 roku.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się