GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zatkane przepusty na wjazdach     To nie administrator drogi, tylko właściciel posesji, do której prowadzi podjazd ma dbać o istniejący pod nim przepust. Dlatego jeśli w przydrożnym rowie stoi woda z powodu zatamowanego u nas przepływu, należy go niezwłocznie przepchać bez oglądania się na kogokolwiek, czyli np. na Gminę lub Zarząd Dróg Powiatowych. Wynika to z Ustawy o drogach publicznych (z dnia 21 marca 1985 r.). Jak stwierdza jednoznacznie jej art. 30.: „utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

     Oznacza to, iż nie tylko czyszczenie ale również wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury pod zjazdem winna wynosić 40 cm). Ponadto zgodnie z art. 39 cytowanej Ustawy o drogach publicznych, zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy, stąd wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi.
        Jak wskazują wizje przeprowadzone w terenie, najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji. Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie prosi właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania znajdujących się pod nimi przepustów w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to uniknąć zalewania posesji oraz wyrządzonych tak szkód.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się