GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wycinanie drzew - zasady     W obowiązujących do niedawna zasadach bezproblemowego usuwania drzew i krzewów przez właścicieli działek, wprowadzono od 17 czerwca odgórnie zasadnicze zmiany. Obecnie osoba fizyczna, która planuje wyciąć drzewo lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi zgłosić ten zamiar do Wójta Gminy Książ Wielki jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza 80 cm (w przypadku topoli, wierzby, klonu), 65 cm (w przypadku kasztanowca, robinii akacjowej, platanu), 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

     Zgłoszenie (tu jest jego wzór do pobrania) powinno zawierać dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo oraz mapkę albo rysunek określające usytuowanie drzewa na działce. W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin w terenie. Do wycinki można przystąpić dopiero po 14 dniach od oględzin o ile Wójt nie wniesie w tym czasie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się