GMINA KSIĄŻ WIELKI

Opracowanie GOPS     Interesujące dane na temat naszej sytuacji demograficznej i społecznej przygotował ostatnio Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (autorki opracowania: Marzena Czaplińska, Grażyna Podsiadło i Aneta Turek). Z informacji przekazanych przez GOPS Radzie Gminy wynika, że liczba osób i rodzin, którym udzielono w roku 2016 pomocy lub wsparcia znacząco zmalała w stosunku do lat poprzednich. Bo chociaż pomoc z powodu niepełnosprawności lub ciężkiej choroby pozostaje na podobnym poziomie, to w mniejszym stopniu jest ona teraz przyznawana z powodu ubóstwa czy bezrobocia.

     I tak w roku 2016 przyznano świadczenia pieniężne 100. osobom i 65. rodzinom (w roku 2015 odpowiednio: 135 i 71, a w roku 2014: 107 i 98), a świadczenia niepieniężne 92. osobom i 48. rodzinom (w roku 2015 odpowiednio: 115 i 59, a w roku 2014: 135 i 69). Z powodu ubóstwa pomoc otrzymało 50 rodzin (2015 – 64, 2015 – 75), natomiast z powodu bezrobocia pomocy lub wsparcia udzielono 32. rodzinom (2015 – 44, 2014 – 62). Jak widać z przytoczonej statystyki, z roku na rok jest mniej osób kwalifikujących się do wsparcia z powodu – ogólnie mówiąc - biedy.
     Zmalała również liczba rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2014 było tych rodzin 57, w roku 2015 – 52., a w roku 2016 – 44. Podobnie z alkoholizmem, który przed trzema laty odnotowano w 11. rodzinach, przed dwoma laty w 6., zaś rok temu w 5. Bezdomne w roku 2016 były dwie rodziny, w 2015 – trzy, a w 2014 – pięć.
     Na koniec dane demograficzne. Otóż nasza Gmina liczy obecnie 5.211 mieszkańców, w tym 2.651 kobiet (najwięcej w wieku 18-59 lat – 1.426) i 2.560 mężczyzn (najwięcej w wieku 18-64 lata – 1.688). Kobiet w wieku emerytalnym (powyżej 60 lat) jest 791, natomiast mężczyzn w wieku emerytalnym (powyżej 65 lat) – 410. O ile ogólnie pań jest nieco więcej niż panów, to w grupie nastolatków (wiek 0-17) liczba chłopców (462) jest większa niż liczba dziewcząt (434).

Red.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem