GMINA KSIĄŻ WIELKI

     Wartość netto mienia komunalnego jakie posiada Gmina Książ Wielki wg stanu na koniec 2016 roku, wynosi 33,25 mln zł. Dzieląc to przez liczbę mieszkańców (aktualnie ok. 5.200 osób) otrzymujemy w wyniku prawie 6,4 tys. zł. Co oznacza, iż mienie o takiej wartości przypada u nas na głowę. Jesteśmy więc wcale bogaci, a wyznacznikami tego bogactwa są posiadane wspólnie budynki publiczne, infrastruktura techniczna oraz grunty. Tych ostatnich należy do Gminy ogółem 163,6 hektara, z których aż 71 proc. zajmują działki pod drogami, następnie działki rolne (12,8 proc.) oraz lasy i działki zabudowane (po 7,5 proc.).

     Łącznie działek stanowiących własność Gminy jest aż 561. A obszarowo najwięcej gruntów komunalnych leży w sołectwie Giebułtów (15 ha) i sołectwie Krzeszówka (14,8 ha). Książ Wielki ma ich 10,2 ha, natomiast najmniej znajduje się w Częstoszowicach – zaledwie 0,3 ha oraz Trzonowie – 0,4 ha.
     Majątek o najwyższej wartości (netto) przypada na Urząd Gminy – 29,4 mln zł. Dalej mamy Gimnazjum – 1,8 mln zł, Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 1,4 mln zł, Szkołę Podstawową w Antolce (244,9 tys. zł), SP w Książu Małym (193 tys. zł) i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim (116,7 tys. zł.
     Nasz majątek trwały składa się głównie z obiektów inżynierii lądowej i wodnej (wartości 20,4 mln zł) oraz budynków i lokali (wartości 10,9 mln zł). Posiadane przez Gminę środki transportu wyceniono w sumie na 150 tys. zł, urządzenia techniczne na 64,6 tys. zł natomiast narzędzia i wyposażenie na 25,7 tys. zł.
     Obiekty inżynieryjne to przede wszystkim wodociągi, których sieć gminna liczy aż 140,2 km, a także oczyszczalnia ścieków w Książu Wielkim wraz z siecią kanalizacyjną o długości 12,2 km. Przyłączono do niej 185 budynków (znajdują się w nich 262 gospodarstwa domowe). Natomiast 544 gospodarstwa posiadają wybudowane przez Gminę przy unijnym wsparciu oczyszczalnie przydomowe. Ponadto we wspólnym posiadaniu mamy 82 km dróg gminnych, w tym 41,8 km asfaltowych, 27,6 km tłuczniowych i 12,6 km gruntowych.

(Red.)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem