W skład Urzędu Gminy w Książu Wielkim wchodzi pięć referatów:

1. Referat Finansowy

Kierownik referatu:

Teresa Kmera

2. Referat Infrastruktury

Kierownik referatu:

Ewa Kawiorska

3. Referat Organizacyjny

Kierownik referatu:

Kamil Wasik

4. Referat Podatkowy

Kierownik referatu:

Ewa Gajos

5. Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu:

Adrian Oczkowicz